Níže přinášíme několik svědeckých výpovědí, které nejlépe dokumentují onu krušnou dobu, kterou mladí znají jen ze stránek učebnic dějepisu a dospělí z vyprávění.

Před tankem ujížděl na kole

Jedním z pamětníků je pan Vlastimil Šubrt, který na květen roku 1945 vzpomíná následovně: „Byl jsem ve strážním praporu během květnové revoluce v roce 1945. Spolu s kamarádem jsme měli strážní službu na nádraží u německého muničního vlaku. Bylo kolem poledne a teď vidím, že na zdi, kde byla pro tu lokomotivu jímka na odpad, stojí u plotu u silnice lidi a koukají, jak odjíždí tanky. Tak jsem tam zašel a díval jsem se, jak na těch tancích seděly ženy, a jak civilové odhazovali flašky od pití a najednou to sláblo a nic nejelo. Teď bylo takové ticho, pauza, a jak jsme tam stáli, tak jsem šel na tu cestu a viděl jsem, že u cesty leželo kolo. A tak jsem tam na něm předváděl různý voloviny. A najednou se od tkalcovky vracel tank. Jakmile jsem viděl hlaveň, tak jsem rychle ujížděl, jak nejrychleji to šlo. Ale byla tam stavení, na druhé straně ta zeď a tak jsem ujel asi 80 metrů, kde byly závory a Skořepova pila, a jakmile jsem tam přijel, prásknul jsem s kolem na zem a skočil jsem pod závory a po čtyřech jsem lezl k výtopně. A najednou, když jsem se přiblížil k výtopně a kamarád se mnou, tak tank nahoře zastavil a otočil se k Náchodu a vystřelil. A ten granát spadl do dvora ke Škarvanům, kde bylo klenotnictví. A začal střílet z kulometu," vzpomíná Vlastimil Šubert.

Dál pokračuje v líčení: „A najednou cítím, že mě někdo tahá za nohu a ke mně se natahoval voják a držel revolver rukovětí ke mně. Chtěl se vzdát. Tak já jsem ten revolver vzal, ale nevím, jestli se ten tank vrátil k celnici, kde byl ten masakr. A tak jsem tomu vojáku naznačil, aby se zvedl a dovedl jsem ho na nádraží do výdejny lístků. Tam stáli nádražáci a já jim říkám, že musíme hlídat vlak, ale že tu máme vězně. A oni mi říkají, že si ho převezmou a že ho pak odvedou do pivovaru, ale říkají: ,Prosím Vás, když máte tady to kolo, dojeďte do pivovaru a řekněte tam, že nabízíme, že bychom mohli obrátit dva vagony na cestu, aby sem nemohli Němci projet na nádraží.' Já jsem řekl, ,dobře, tady vám předávám vězně' a jel jsem do pivovaru. U mostu stály ozbrojené hlídky. Musel jsem říci heslo. Dojel jsem do pivovaru, kde v bráně byla z nábytku udělaná barikáda, kterou jsem z boku přelezl. V pivovaře bylo největší nebezpečí, protože každý tam zkoušel zbraně a nikdo to pořádně neuměl. A tak jsem se dostal k plk. Šlajsovi a řekl jsem mu, co vzkazují z nádraží. A on nato, že to absolutně nejde, protože tím bychom blokovali průchod Náchodem, aby se tu něco nestalo."

Masakr Němců v pivovaře

Ovšem události v pivovaře po běloveské srážce vyvrcholily v nešťastný masakr, jemuž padlo za oběť několik desítek zajatých Němců, jejichž ostatky byly později pohřbeny v hromadném hrobě v zámecké aleji u vojenského hřbitova.

JEDEN Z DOMŮ V NÁCHODĚ poškozených palbou německých stíhačů tanků Hetzer.Na převoz jejich těl z pivovaru vzpomíná po letech i paní Plšková: „Mám otřesný zážitek. V roce 1945, když se v pivovaře stříleli němečtí vojáci. Tenkrát jsme s taťkou koukali z okna, a pod okny jel hudl, vůz tažený černýma pivovarskýma koněma a na něm byla plošina, na které leželi zastřelení němečtí vojáci, které vezli z pivovaru na zámek, kde je pohřbili do hrobů vedle vojenského hřbitova. To byl můj nejotřesnější zážitek z druhé světové války."

Vlasovce postříleli za hranicemi

Stejný osud potkal i vlasovce. Jejich aktivní podpora českých vlastenců během pražského květnového povstání je dobře zdokumentována. Jejich osudy také.

Paní Janečková vypověděla: „Měla jsem silný zážitek. Byla taková situace, kdo může někoho ubytovat z vojáků. Byl tu jeden důstojník, kterého jsme ubytovali do malířské dílny mého tatínka. Byla tam postel s peřinami, a protože bylo léto, tak se nemuselo topit. On to byl nějaký učitel. Pak za ním přišli dva. Mně přišli hodně staří, ale možná, že byli mladí, nakrátko ostříhaný, to člověk, když je malý, nepozná. A měli s sebou šátky, jako když chodíš na vandr. Chodili za ním a říkali: ,Náš velitel, velitel.' Tak jsme ho zavolali a já říkám: ,Mami, oni jsou tady pro našeho učitele.' Uměl taky trochu německy, protože s maminkou se domluvil. Oni mu přišli říct, že už jedou, že se musí vrátit, že je čeká transport. Maminka byla zaražená a pak hrozně brečela. Nejdříve volala na svoji sestru: ,Mařenko, prosím tě, jestli máš doma chleba, musíme jim dát jídlo'. Oni si dali do těch ranečků trochu chleba a přitom se klaněli a děkovali. Maminka věděla, že to byli vlasovci a že je hned za hranicemi postříleli."

RICHARD ŠVANDA