Obchodní akademie Náchod se připojila k tomuto projektu a v posledním listopadovém týdnu uspořádala besedu se známým východočeským představitelem undergroundu a disentu Stanislavem Pitašem.

Program setkání se skládal ze dvou částí. Nejprve se uskutečnila projekce dokumentárního filmu „Nikomu jsem neublížil", jehož hlavním tématem byly názory tajných agentů StB po 22 letech na jejich činy spáchané v komunistickém Československu. Následovala beseda se Stanislavem Pitašem, která byla dobrou konfrontací mezi dvěma úplně protichůdnými životy v socialistickém státě.

Na filmu bylo zajímavé hlavně to, jak spolupracovníci StB pokládají své činy za zbytečně démonizované a v dnešní době už nedůležité. Beseda byla zajímavá, protože konfrontovala dva pohledy na režim.

Je potřeba připomínat špatné okamžiky naší minulosti, aby se už nikdy neopakovaly.

Michal Škoda, student 4. ročníku OA Náchod