"Je to kvůli pochybnostem a spekulacím, které se objevují v médiích a zpochybňuje se v nich regulérnost konkurzního řízení,“ uvedla krajská gestorka oblasti školství, která opakovaně odmítla, že by dlouholetá šéfka školského zařízení Jitka Kočišová nemohla pokračovat na pozici ředitelky kvůli věku.

Zatímco žádosti ombudsmana o zbavení mlčenlivosti členů konkurzní komise a vysvětlení jejich rozhodnutí krajská rada minulý pátek nevyhověla, tak policii by radní v prolomení mlčenlivosti vyšli vstříc.

„Ty pochybnosti jsou hodně velké. Vnímám tam i pomluvu a myslím si, že orgány činné v trestném řízení záležitost pojmou v širším záběru a ne jen kvůli věkové diskriminaci,“ reagovala Berdychová na dotaz, proč radní nepodpořili návrh hejtmana Jiřího Štěpána zbavit komisi mlčenlivosti už kvůli šetření ombudsmana.

Podle Berdychové v médiích zaznívají nepravdivé informace, jež mají zpochybnit regulérnost konkurzních řízení, které organizuje královéhradecký kraj.

„Mám za sebou přes 70 konkurzů na ředitele škol a musím naprosto odmítnout, že by docházelo k jakékoliv manipulaci, diskriminaci ať z důvodu stranickosti nebo věku. Chci, aby ta škola dobře fungovala a v osobě paní Kočišové nevidím tu osobu, která by tu školu dalších šest let vedla tak, jak si představuje zřizovatel,“ uvedla Berdychová, jež coby předsedkyně komise rozhodla při rovnosti hlasů o neúspěchu Jitky Kočišové.

„Ta škola nebyla špičková, neměla až takový kredit a přijímala i žáky, jejichž studijní předpoklady nebyly až tak dobré. Nechci, aby to byla škola přežívající, ale aby rozvíjela svůj potenciál. Díky liknavosti vedení školy jsme přišli i o realizaci několika evropských projektů,“ tvrdí Berdychová, podle ní ředitelka nebyla „srdcařka“ a připadla jí unavená a připustila, že se v konkurzní komisi mluvilo i o věku uchazeče. „Ale není to určitě kritérium, které by mělo rozhodovat o tom, zda daný ředitel či ředitelka by měl zastávat funkci dalších šest let.“

Proti kritickým slovům se Jitka Kočišová důrazně ohradila. „Za celé čtyři roky, co paní Berdychová byla v pozici radní pro školství a členkou naší školské rady, jsem od ní neslyšela jedinou výhradu proti mé práci a činnosti školy. Tohle se dozvídám až z tisku, až když jsem se ohradila proti výsledku konkurzního řízení z hlediska mého věku. Je to pro mě naprosto nepřijatelné. Veškerou kritiku proto vnímám jako pomluvu, kterou byla snížena moje důstojnost v očích veřejnosti, očernění výsledků mé práce a práce všech zaměstnanců školy," brání se bývalá ředitelka nařčení z nedostatečné kvality školy.

To, že nově nastupující ředitel Petr Valášek je zároveň podnikatelem v jednom z oborů, který se na škole vyučuje, náměstkyni nevadí. „Já si myslím, že pokud má budoucí ředitel zkušenosti ze soukromé sféry, tak to je jenom plus. Jeho podnikatelské aktivity jako překážku pro vedení školy nevidím,“ dodává Martina Berdychová.

Náměstkyně Martina Berdychová také poukazuje na podezřelost načasovaní těchto obvinění vůči její osobě. „Ta účelovost mediálních vyjádření a to načasování mi přijde hodně zvláštní. Podle mě za tím stojí předvolební kampaň, protože je zde zpochybňována moje osoba a to, jak jsou vedeny konkursy na ředitele škol a že by při nich mělo docházet k diskriminaci. Doufám, že policie objasní, kdo tyto informace o údajné diskriminaci médiím podává a pokud bude třeba zbavit členy komise mlčenlivosti, tak nebudu proti, aby k tomu došlo,“ uvedla Berdychová, která je dvojkou na společné kandidátce ODS, Starostové a Východočeši.