„Na výstavě, která se připravovala po dohodě s Úřadem práce v Náchodě, se prezentovaly ukázkami své výroby podnikatelské firmy regionu. Současně s výstavou se žáci mohli též přímo seznámit s výukou strojírenských a elektrotechnických oborů na střední škole,“ informoval ředitel školy Vladimír Holan.