Jak nám sdělila tisková mluvčí náchodské polcie Jana Pecoldová, policisté z Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Náchod měli opravdu napilno.

„Od října 2009 do prosince 2009 o sobotách i nedělích, ba i ve dnech mezi vánočními svátky a Silvestrem provedli kontrolu celkem u jedenadvaceti honebních společností na Náchodsku,“ uvedla Jana Pecoldová.

Policisté zkontrolovali téměř na čtyři stovky myslivců a stejný počet jejich zbraní. Střelci museli při kontrole ukázat, zda souhlasí jejich zbraně s předloženými doklady a prokázat se platným zbrojním průkazem. U poloviny pak provedli orientační dechovou zkoušku.

A jak myslivci dopadli? Téměř na výbornou! „U všech myslivců se při kontrole alkoholu na displeji přístroje Dräger objevily samé nuly. Pouze ve dvou případech si myslivci na hon přinesli průkazy od jiných kompletů zbraní a oba prohřešky s nimi policisté vyřešili domluvou přímo na místě,“ ohlédla se Jana Pecoldová za obdobím honů.

Z výsledků kontrol se tak těšili nejen myslivci, pro něž vždy následoval bezproblémový program honu, ale také policisté.

„Domníváme se, že stálé několikaleté kontroly, které policisté na Náchodsku provádějí, přispěly k současnému vzornému chování příznivců myslivosti. Právě uplynulý rok 2009 bez loveckých tragédií a úrazů na Náchodsku to jen potvrzuje,“ dodla Jana Pecoldová.