Zhruba v první polovině prosince se revitalizace zámeckého kopce začala s ohledem na počasí zazimovávat.

„Co se nestihlo do prosince musí už počkat na jaro. Co se ale týče stavebních prací, tak ty jsou z větší části dokončeny,“ říká investiční referent z Národního památkového ústavu Jiří Svoboda. Aktuálně se již revitalizace zámeckého kopce přehoupla do druhého poločasu. Divoce rostoucí náletové dřeviny spolu s vybranými poškozenými stromy zmizely, začaly se vysazovat nové dřeviny a nezapomnělo se ani na ovocné stromy. Ujíždějící svah se zpevňuje, vzniká nová síť stezek. „V rámci čerpání finančních prostředků jsme zhruba v polovině,“ říká Jiří Svoboda s vědomím, že v příštím roce všechny zainteresované čeká ještě hodně práce. „Bude se jednat o dokončovací stavební konstrukce jako je pokládání lávek, instalace zábradlí a tak dále. Pokračovat bude i výsadba – ať už keřů, tak i trvalek do okrasných záhonů. Všechno směřujeme k tomu, aby revitalizace byla hotova v září 2022,“ věří Jiří Svoboda, že se termín podaří dodržet.

Když se bilančně ohlédne v právě končícím roce, tak i přes mnohá úskalí vidí na zámeckém kopci spoustu odvedené práce. „Pohybujeme se ve velmi náročném svažitém terénu. Ne vždy nám byly nakloněny klimatické podmínky, ale pokaždé si s tím lidé pracující na stavbě poradili,“ může těšit investičního technika, že se podařilo dokončit většinu zemních prací.

Obnova zámeckého kopce

Předmětem a cílem je vyřešení dlouholetých problémů spojených se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce a také návrat k historickému propojení mezi státním zámkem Náchod a městem Náchod jako takovým.

V rámci projektu se řeší především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce, obnova cestního systému (mlatové cesty, lávky, mobiliář, nasvětlení) a arboristická koncepce celého kopce (kompletní revitalizace dřevin – kácení náletů, stromů v havarijním stavu nebo z kompozičního hlediska, ošetření napadených dřevin, nová výsadba stromů, ovocných sadů, aleje a keřového patra). To vše za účelem podpory turistického ruchu, zvýšení návštěvnosti státního zámku Náchod a Náchodska jako takového, a také vyřešení dlouholetých technických problémů v oblasti zámeckého návrší.

Při nich byla objevena i bašta, která by po dokončení revitalizace zámeckého kopce měla být návštěvnickou novinkou. V místě Vysokých šancí na severní straně areálu náchodského zámku došlo k úplnému odhalení archeologického nálezu. Jednalo se o historickou baštu, která měla funkci předvstupního objektu do původního hradu. „S jejím odkrytím souvisí další bádání a zjišťování datace a stáří objektu. Bašta je již zachycen na mědirytinách z období 15. a 16. století,“ říká Jiří Svoboda, že objekt byl vyobrazen na archivních materiálech. Základy stavby o průměru zhruba 13 metrů se nachází přibližně dva metry pod úrovní současného terénu.

Stěny mají mocnost více než metr a objekt byl součástí opevnění. „Jednalo se v podstatě o jakousi historickou vrátnici, která řešila vstup ze severu do areálu zámku. Zachoval se více než z 90% celý její půdorys. Do budoucna bychom tento archeologický nález prezentovali nejen návštěvníkům zámku, ale i místním obyvatelům, pro které to bude také novinka. Budou si lépe moci udělat představu, že náchodský zámek nebyl zámkem vždycky, ale původně to byl hrad z poloviny 13. století,“ doplňuje Svoboda.

Příští rok se tedy ponese v duchu konzervačních prací aby byl archeologický nález co nejlépe ochráněn, ale zároveň mohl být zpřístupněn veřejnosti.