Navrátily se historické artefakty původního pozdně barokního nebo klasicistního interiéru. Zcela nově byly dotvořeny bohoslužební mobiliáře – obětní stůl, čtecí pult a svatostánek. Přibyl také nový slavnostní svícen – paškál.

„Měl jsem jsem to štěstí, že jsem studoval i sakrální architekturu, takže jsem byl úpravami pověřen,“ uvedl autor architektonického návrhu Michal Ježek.

Druhá etapa začala na konci letošního dubna a trvala přibližně dva a půl měsíce. V této fázi se jednalo o výmalbu celé hlavní lodi kostela a vytvoření sanační omítky až do výšky 150 centimetrů. Zásadní změnou se stala i nová elektroinstalace a výměna stávajícího osvětlení, čímž se interiér očistil a prosvětlil.

„Původní svítidla, která vytvářela až nepříjemné osvětlení, byla nahrazena reflektory. Světla jsou spíše skrytá a více než svítidla, vyniká jejich vlastní světlo. Nechybí ani osvětlení směrem na klenby, které tím opticky zvětšují prostor a dávají vyniknout tomu nejcennějšímu co kostel má,“ vysvětlil Deníku Michal Ježek.

Druhá etapa opravy kostela neměla příliš času na přípravu. K jejímu financování totiž přispěl soukromý dar a přáním dárce bylo, aby se vše uskutečnilo velice rychle.

Zajímavostí náročné opravy interiéru bylo použití tradičního pískovce, v kombinaci s materiálem ryze současným – tabulovým sklem.
„Snahou bylo, aby celkové zhotovení mobiliáře výtvarně navazovalo a nepopíralo historii, ale zároveň, aby se v tom otisklo něco soudobého. Aby to prostě nebyla žádná napodobenina toho, co kdysi bývalo, ale nová vrstva, kterou přinesla naše doba,“ vysvětlil včera Náchodskému deníku záměr použitých materiálů Michal Ježek.

Za zmínku stojí i fakt, že cokoliv bylo při rekonstrukcích uděláno, je zásluhou místních firem a lidí, kteří se na opravách podíleli.