"Věřím, že během léta si nás naši posluchači najdou a dokážou, že živý koncert a zážitek z něj je nenahraditelný a budeme se opět celé léto šťastně potkávat," říká.

Barokní perly Broumovska budou opět o letních prázdninách vydávat hudební poklady. Letos už posedmnácté. Jak se za ty roky festival Za poklady Broumovska změnil?
Z původně menší regionální akce se festival stal akcí vpravdě mezinárodní. Má trvalou záštitu Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury i pana kardinála Dominika Duky a je hrdým reprezentantem tak trochu zapomenutého kraje. Festival má neopakovatelnou atmosféru díky místům konání – tradičně naše koncerty probíhají v obvykle uzavřených kostelích broumovské skupiny, v posledních letech si festival oblíbily i vytížené zahraniční hvězdy a naše publikum tak nemusí za mimořádnými výkony cestovat do Prahy nebo Hradce Králové, ba ani do zahraničí.

Broumovská skupina kostelů letos postoupila do první ligy a nově patří mezi národní kulturní památky. Neznamená to pro pořádání festivalu komplikaci – třeba v podobě nějakého omezení nebo zpřísnění pravidel týkajících se hudební produkce?
To byla moje první otázka na pana děkana Martina Lanžiho, se kterým každoročně debatujeme nad přípravami festivalu a po celé léto se na festivalových koncertech vídáme při zahájení koncertů. To, že kostely poskočily v hierarchii památkové péče zase o něco výš, nám všem dělá radost a naštěstí pro nás jako pořadatele neznamená žádné výraznější omezení. Snažíme se dlouhodobě respektovat unikátní genius loci všech míst konání, stejně jako naši posluchači.

Tereza Kramplová, ředitelka festivalu za poklady Broumovska.Tereza Kramplová, ředitelka festivalu za poklady Broumovska.Zdroj: ArchivNeopomeňme interprety, protože oni jsou těmi poklady. Na jaké hudební skvosty se uši posluchačů mohou těšit? Koho by si z vašeho pohledu neměli nechat ujít?
Ze světových umělců na festivalu vystoupí pianista Boris Giltburg, který se na festival vrací, na což jsme opravdu pyšní. V jeho podání zazní díla Liszta a Šostakoviče a chtěla bych zmínit, že jsem velmi vděčná našemu publiku, že dlouhodobě přijímá i náročnější typ programů. Návratem z covidových ročníků, kdy hudba zněla pouze online, je vystoupení rakouského souboru Aureum Saxophone Quartet, přivítáme v premiérových vystoupeních klavíristu Matthiase Kirschnereita, hornisty Oliviera Darbellaye ze Švýcarska nebo Jense Plückera z Německa. Festival dlouhodobě podporuje i mladou nastupující generaci, a tak se těším na mladého pianistu Jana Schulmeistera, účastníky Letních hornových kurzů nebo houslistu Kristiana Mráčka. Závěr festivalu bude patřit slovenskému souboru Beliczay a třem sólistům – hornistce Zuzaně Rzounkové, klarinetistovi Milanu Polákovi a klavíristce Janě Goliášové.

Připravujete nějakou novinku – třeba v podobě hlasování o hudebníky s největšími sympatiemi, nebo za největší počet posluchačů, které přilákají, a následné udělení titulu Perly Broumovska?
Jako novinku jsme již vloni zavedli rezidentury umělců. Znamená to, že rezidenční umělec se na festivalu představí v několika rolích – jako sólista, s orchestrem a v komorní úloze. Letos přijala titul rezidenční umělkyně významná domácí harfenistka Kateřina Englichová, která se představí sólově v Adršpachu na koncertě při svíčkách, v komorním duu s pěvkyní Markétou Cukrovou a jako sólistka na zahajovacím koncertě festivalu společně s Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera. Zahrají společně kromě děl Ravela a Debussyho také premiéru rezidenčního skladatele festivalu Kryštofa Marka. Ten velmi pružně reagoval a vyslyšel přání festivalu, aby napsal kompozici o broumovském geniu loci. Složil na objednávku premiéru s názvem Krajina paměti, která mapuje broumovskou krajinu, přírodu i architekturu. Kryštof Marek je autorem hudby například k inscenaci Malý princ s Janem Cinou, a tak očekáváme nádherné hudební ztvárnění krás regionu. Další kompozicí, kterou právě nyní píše, bude Halali pro Letní hornové kurzy, kam se letos přihlásilo více než 70 hráčů. Ti všichni premiérovou kompozici zahrají jak na koncertě ve Vernéřovicích, tak na úplném konci kurzů v broumovském klášteře. S oběma našimi rezidenty se můžete osobně potkat právě na zahájení v kostelích, tedy v sobotu 25. června v kostele sv. Vojtěcha od 18 hodin.

Mnohé kulturní akce - i ty zaběhnuté – hlásí po covidové době určitý propad návštěvníků. Sama to jistě vidíte i u jiných akcí, na nichž se organizačně podílíte… Neobáváte se, že by návštěvnický útlum mohl potkat i Za poklady Broumovska? Jak by tomu šlo zabránit a motivovat publikum, aby v sobotu podvečer vyrazilo do kostelních lavic?
Nad tímto tématem si lámou hlavu všichni pořadatelé kulturních akcí. Je pravda, že po covidovém období jsme si mysleli, že přijde obroda a návrat do „zaběhnutých návštěvnických kolejí“. Některé akce však zaznamenávají úbytek návštěvníků. Věřím, že během léta si nás naši posluchači najdou a dokážou, že živý koncert a zážitek z něj je nenahraditelný a budeme se opět celé léto šťastně potkávat.

Budou se koncerty odehrávat jen v kostelech, nebo připravujete i nějaký open air?
Kostely broumovské skupiny jsou naše základna, kterou si hýčkáme a kterou neopustíme. Právě unikátní soubor barokních památek je velkou devizou a jsme šťastni, že dlouhodobě poukazujeme v rámci festivalu na stav kostelů a snažíme se dobrovolným vstupným přispívat na jejich záchranu. Kromě atmosféry, která je opravdu jedinečná a nenahraditelná, mají kostely dokonalou akustiku, a právě z toho důvodu zde koncerty pořádáme. Festival poslední roky roste a hledá nová netradiční místa. Pro děti i jejich rodiče chystáme na poslední srpnový víkend v areálu broumovského kláštera dvoudenní doprovodný program plný divadelních představení, prohlídek spojených s koncerty i ambientní koncerty v kavárně. Osobně se velmi těším na open air koncert Cimbálové Muziky Milana Broučka na kopečku nad Jízdárnou v Hejtmánkovicích, kde jako host vystoupí Václav Noid Bárta. Koncert se za poslední léta vyprofiloval ve velmi oblíbenou akci, plnou sousedské nálady, dobrého jídla i pití. Koncert je především na stání, takže doporučuji vzít si svoje deky, vstupenky se dají koupit přes webové stránky festivalu nebo na prohlídkovém okruhu Kláštera.

Festival si zachovává model dobrovolného vstupného. Organizace a honoráře pro účinkující ale určitě něco stojí. Jaké jsou náklady na uspořádání prázdninové série koncertů?
Koncertů v kostelích i na ostatních místech je již celkem 14, k tomu doprovodný program. Většina koncertů stojí na dobrovolném vstupném, které posíláme po konci festivalu jednotlivým farnostem. Nově zavádíme na několik vybraných koncertů vstupné, a to i z ekonomických důvodů. Náklady odpovídají náročnosti akce a jsme rádi, že nás v posledních letech podporují nejen místní obce, ale i Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury, město Broumov i další větší i menší partneři a sponzoři. V současné ekonomické situaci stojíme před výzvami udržet kvalitu, kterou jsme poslední roky nastavili. Každopádně se moc těšíme na letošní ročník a na naše posluchače, které tímto srdečně zvu na letní přehlídku skvělé - nejen klasické - hudby.