Hlavním znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem a organizují další doprovodné aktivity.

K připomínce na všechny pronásledované pro svou víru se připojí tradičně ve Velkém Poříčí v 17:30 mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie. Po dobu mše bude od 17:30 do 18:30 kostel nasvícen červeně díky instalaci červených clon na lampy u kostela.

V Náchodě se červené světlo rozsvítí od 17:30 hodin u sousoší Kalvárie za kněžištěm kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě. Od 18 hodin proběhne v kostele sv. Vavřince ekumenická bohoslužba. Od 17. do 20. hodin bude nasvícena i modlitebna Církve bratrské v Náchodě.

Také v Červeném Kostelci bude od 17 hodin symbolicky nasvícena červenou barvou věž kostela sv. Jakuba Většího.

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje.

Červenou středu zaštiťuje britská pobočka křesťanské organizace Církev v nouzi, v České republice ji organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. V roce 2022 se v ČR zúčastnilo na 135 církevních i veřejných institucí. Akce se koná také na dalších místech ve světě, mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách, v Kanadě a zejména ve Velké Británii.