Zhotovitelské firmě Green Project radní odmítli prodloužit termín dokončení a firma dostala vyměřené penále. Navíc odstoupila od smlouvy a totéž učinilo i město. Na minulém zasedání zastupitelstva starostka Zuzana Jungwirthová oznámila, že město nyní řeší počínání firmy. „Budeme se snažit o co nejrychlejší jednání tak, abychom alespoň v roce 2020 mohli otevřít koupací jezírka v Autokempu Rozkoš,“ řekla.

Podle právníka města Karla Huneše nyní v této věci probíhá soudní jednání s tím, že se město s firmou soudí o smluvní pokuty ve výši 740 tisíc korun. „Kromě toho řešíme vady a nedodělky, které byly předány společně se staveništěm na tomto díle. Pokoušíme se dílo nacenit a zároveň se snažíme finančně vypořádat stavbu s bývalým zhotovitelem,“ uvedl.

Na zasedání vystoupil zastupitel Jiří Zvára (Sdružení KSČM a NK), kterému se výše pokuty zdála příliš nízká. „Náhrada ve výši 740 tisíc od firmy, která neposkytla danou službu, považuji za velice malou satisfakci. Myslím si, že městu unikly minimálně dva milióny korun. Navrhuji, aby se jednalo o vyšší částce.“

Právník Huneš v této souvislosti upozornil, že město před odstoupením od smlouvy uplatnilo veškeré smluvní pokuty, které v této věci bylo možné uplatnit. „Takže 740 tisíc korun je maximální možná částka, kterou jsme mohli zažalovat na základě smluvních pokut z prodlení. Co se týče dalších finančních nároků, o tom jednáme,“ vysvětlil.

Bývalý zastupitel a nynější člen kontrolního výboru Petr Fejfar při jednání o této kauze naznačil, že je firma před krachem. „Soudit se o fiktivní miliony s firmou, která je před krachem, znamená, že nakonec nedostaneme nic.“ Tuto spekulaci však starostka Jungwirthová zpochybnila. „Ke krachu Green Projectu doufám nedojde. Máme zprávy, že se účastní dalších výběrových řízení, a to nás utvrzuje v tom, že firma chce ve své činnosti dále pokračovat.“

Kdy však dojde k dokončení tohoto díla, je ve hvězdách.

Vizualizace Husova náměstí.
Nové náměstí se představuje

Hynek Šnajdar