Vše odstartovala vzpomínková akce Jdeme na koupálko, při níž skupina pamětníků připomněla smutnou realitu nynějšího žalostného stavu kdysi výstavního koupaliště. „Budeme věřit, že tato iniciativa po dlouhých letech ostudy dá do pohybu kroky k důkladnému vyřešení této otázky,“ věřil jeden z iniciátorů Jiří Podolský.

Petici Za obnovu novoměstského koupaliště podepsalo během pěti týdnů 2200 občanů. Mezitím architekt Vojtěch Lichý připravil koncepční návrh. Ten má podobu nikoliv klasického koupaliště, ale přírodního koupacího biotopu, kde se místo chemických prostředků voda čistí přirozeným způsobem. Peticí společně s vizualizací Letního areálu u Metuje, který cenově vychází výrazně levněji než varianta nového koupaliště, předložil petiční výbor zastoupený Vladimírem Brožem k jednání městské radě. Ta záležitost předložila k projednání městskému zastupitelstvu.

„Zastupitelé města projednali Petici za obnovu koupaliště, seznámili se s předloženou studií a jednomyslně přijali usnesení, kterým zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit zpracování podkladů pro rozhodování nového zastupitelstva o případném zařazení přípravy této investiční akce do rozpočtu města na rok 2019,“ uvedl novoměstský místostarosta Michal Beseda.