Řadu věcí z těchto průzkumů radnice v minulém i současném volebním období splnila, koupaliště však zůstává nedořešené. Řadě lidí přitom koupaliště, které město dříve mělo, schází. Dnes areál v blízkosti řeky Metuje chátrá.

„Byl bych rád, kdyby koupaliště zase bylo tam, jak dříve, u břehu Metuje," říká Václav Voborník z Krčína. Svým přáním se připojil k dalším obyvatelům Nového Města, kterým koupaliště schází. „Moc se to tady dobře nerozvíjí. Nelíbí se mi postoj ke koupališti, vůbec nemají zájem ho zbudovat," usuzuje důchodkyně Zdena Lelková.

Jenže město v současné době na stavbu nemá peníze a i kdyby získalo dotace například z Evropské unie, musí myslet i na pravidelné roční výdaje spojené s provozem. „Vždy je něco na úkor něčeho jiného. Muselo by se zvážit, jestli je pro nás potřebnější domov důchodců, úprava města a komunikací nebo koupaliště. Každý by ho samozřejmě chtěl, ale musí se zvažovat finanční realita a co je pro obyvatele města potřebnější. Jsem toho názoru, že teď jsou ve městě důležitější věci," řekl starosta Petr Hable.

Představitelé města zvažují také, v poslední době stále oblíbenější, biotopovou podobu koupaliště. „K dispozici jsou teď i další nové technologie, které jsou ještě o stupínek výše, než biotopy. Vlastní realizace a provoz by pak byly méně finančně náročné. Uvažovali jsme také o umožnění koupání v řece," sdělila místostarostka Bronislava Malijovská.

Dalším tématem v rozvoji města v posledních letech se stalo využití chátrajícího objektu kasáren. Také to je jedna z věcí, kterou lidé v průzkumech požadovali. Po letech se daly věci do pohybu a město začalo s postupnou plánovanou demolicí části prostor. „Kasárna se teď demolují a v rámci nového územního plánu by měla být přijata studie, jak by jednou ten prostor mohl vypadat. Potom by následovalo rozparcelování. Něco by se mohlo nabídnout k prodeji a u další části zvažujeme využití. Podstatné je, že se konečně s těmi kasárny něco děje," informoval Hable.

Podle místostarostky počítá studie se zelení, parkem, možným parkovacím domem i parcelami pro vila domy. Jako ve většině případu, je ale i realizace této studie během na dlouhou trať.

DANIELA ERYCHLEBOVÁ