Bývala to chlouba, na kterou lidé dosud vzpomínají. Oblíbené koupaliště v Novém Městě nad Metují bývalo v létě plné a kdysi prý patřilo k nejhezčím v zemi. Od konce 90. let minulého století však zarůstá a zábavu u vody vystřídaly diskuze obyvatel o budoucnosti areálu. Nové vedení města, vzešlé z loňských voleb, se s vervou pustilo do pokračování příprav projektu nazvaného Letní areál Metuje (LAM).

Novoměstský starosta Milan Slavík (ODS) uvedl, že dlouhé roky nebyla vůle se s obnovou koupaliště zabývat. Dnes už prý je. „Máme tady nádherné údolí, které je absolutně nevyužité. Z torza bazénu rostou desetimetrové stromy. Sice je to tam komplikované, ale věřím, že se dá obnova uskutečnit,“ dodal s nadšením starosta. „Byl jsem v komisi, která se tím zabývala a zjistili jsme, že tam zásadní problém není. Jsou tam určitá dopravní omezení či záplavové území, ale to se dá řešit.“

Okolí bazénu zarůstá od roku 1998, kdy odešel poslední nájemce. V roce 2011 měla radnice projekt i stavební povolení na nové koupaliště za 80 až 100 milionů korun, avšak město nezískalo dotaci a záměr zhatily i vysoké provozní náklady. Ještě v roce 2017 se hovořilo o říčních lázních nebo vybudování několika koupacích míst u Metuje.

O rok později se zastupitelé k myšlence vrátili, petici za obnovení koupaliště tehdy podepsalo více než dva tisíce obyvatel. Vznikla pracovní skupina koupaliště, která se chopila přípravy. V roce 2020 však zastupitelé projekt zastavili, když odmítli investovat 300 tisíc korun do projektu protipovodňového valu. Před loňskými komunálními volbami se v anketě Deníku vyslovilo pro obnovu koupaliště a vzniku Letního areálu Metuje 69 procent respondentů.

Záměr nadále vychází ze studie architekta a současného zastupitele Vojtěcha Lichého z roku 2018. Na rozdíl od nákladného klasického koupaliště zastánci projektu představili záměr vybudovat biotopovou plovárnu, kde by se voda čistila přirozeně prostřednictvím vodních rostlin, a která by neměla být tak drahá jako klasická stavba. Před pěti lety, kdy studie vznikla, měly být náklady okolo 25 milionů korun.

Financování je ale pouze jedním z problémů, které nyní radnice řeší. Kritici totiž poukazují například také na nevyřešenou povodňovou situaci území. Právě tím se nyní radnice zabývá a čeká na stanovisko odborné firmy. Do příštího zastupitelstva by ho měli znát.

Studie podle starosty počítá s tím, že celé území bude nad hranicí stoleté vody pro případ, že by to byla podmínka pro získání nějakého dotačního titulu. „Brzy budeme vědět, co je potřeba udělat. Ať to bude cokoli, tak to podstoupíme. Odpůrci stavby budou pořád hledat protiargumenty, ale já bych byl rád, aby se nám je dařilo vyvracet a mohli jsme si svoje stanovisko obhájit,“ komentoval poslední kroky Milan Slavík.

Zastupitelé mají pochybnosti

Výhrady mají ale i někteří členové vládnoucí koalice. Uskupení Za Nové Město mělo ve volebním programu doprojektování protipovodňových zábran a hledání možností získání dotace na samotné letní koupaliště. Jeho zastupitel Jan Čopík má k projektu několik připomínek, ovšem se svým konečným stanoviskem zatím váhá.

„Záležitost posouzení protipovodňové situace by se měla během několika týdnů vyjasnit. Tím pádem jsme v jakémsi vyčkávacím módu. Druhou věcí je, že šance na získání dotace na samotné koupaliště je relativně malá až žádná,“ povzdechl si zastupitel Jan Čopík. „A třetí věcí je otázka financování. Nedostali jsme aktualizovaný rozpočet. Pokud se tyto tři záležitosti nevyjasní, budu pro nějakou umírněnější variantu,“ doplnil své stanovisko, které je prý jen jeho, ne celého uskupení Za Nové Město.

Vymaní se novoměstské koupaliště ze sevření zelené džungle?
Vymaní se novoměstské koupaliště ze sevření zelené džungle?

Opoziční uskupení Východočeši Nové Město nad Metují považují za zásadní nedostatek záměru absenci architektonické soutěže a více návrhů na změny v údolí Metuje. Jeho členům vadí, že nebyl přizván urbanista kvůli vhodnosti umístění koupaliště ve městě či dopravní specialisté řešící dopravní obslužnost a parkování. Také jim chybí reálné odhady provozních nákladů nebo vyhodnocení předpokládané investice a její ekonomická analýza.

„Jsme přesvědčení, že prostor bývalého koupaliště nesplňuje potřeby a požadavky dnešní doby týkající se například dopravy, parkování či standardu koupání. Jakákoli současná investice do další projektové činnosti, či dokonce do realizace, je nepodložená,“ shrnula postoj Východočechů Nové Město nad Metují zastupitelka Jana Balcarová.

Starosta: investici rozpočet zvládne

Již před více než deseti lety novoměstská radnice získala stavební povolení na klasické koupaliště za 80 až 100 milionů korun. Nezískala však dotaci a vysoké náklady záměr zastavily. Levnější přírodní varianta je podle starosty pro rozpočet přijatelná.

„Odhady nákladů na samotný biotop, plus nějakou budovu a zařízení se dříve odhadovaly na zhruba 30 milionů. Řekněme, že teď by to přišlo dohromady na 40 milionů korun,“ odhaduje Slavík.

Novoměstké koupaliště v době jeho největší slávy navštívilo denně na 800 lidí. Foto: Archiv Jiřího Podolského
Novoměstský bazén připomíná džungli. Na jeho opravu město nemá

Současně přiznává, že by se mělo ještě zapracovat na úpravě cesty a na parkování. „Možná tam nakonec pouze zkultivujeme cestu a uděláme novou lávku. Je to však předběžné, náklady nám vyčíslí až další stupně přípravy,“ sdělil starosta a připomněl, že radnice by mohla na některé části záměru získat finanční podporu. „Je to celé brownfield, takže můžeme dosáhnout na nějaké dotační tituly a pak by cena mohla být poloviční. Nemyslím si, že je to investice, která zabije všechny ostatní ve městě.“

A hned poukázal na to, že zastupitelé také řeší úpravy Jiráskových sadů. Podle starosty by měly být více propojené nejen s areálem koupaliště. „Jsou to dva projekty, které jsou vedle sebe. Navíc tam spadá sokolovna a okolí včetně náměstíčka. Se Sokoly jsme již jednali a hledáme možnosti, jak v okolí vyřešit parkování. Lidé by například v sezoně mohli nechat auta tam a sejít dolů pěšky nebo sjet navrhovaným výtahem.“