Na minulém zasedání zastupitelstva města bylo navrženo, aby vznikla pracovní skupina, která by se koupáním ve městě začala intenzivně zabývat. Z jejího jednání by pak měly vycházet iniciativy pro radu i zastupitelstvo.

Vytvoří skupinu

„Skupina se v současnosti tvoří. Všechny volební strany, které projeví zájem, v ní budou mít své zástupce. K projednání jí budou předloženy veškeré podklady, jež byly doposud shromážděny a týkají se třeba umístění, rozsahu i vybavenosti koupaliště,“ sdělila starostka Bronislava Malijovská, kterou rada města schválila do čela zmíněné skupiny. Podle jejích dalších slov bude v tomto volebním období nasazeno veliké úsilí dobrat se nějakých konkrétních výsledků. Co se týče venkovního koupání, existují zde z minulosti projektové studie, jež uvažují o dvou variantách na umístění nové plovárny .

Více variant

„První z nich je v areálu původního koupaliště a druhé v lokalitě poblíž stadionu generála Klapálka. Zde ale město nevlastní všechny pozemky. Ty by bylo nutné vykoupit,“ uvedl tajemník MěÚ Petr Tyč a dodal, že ve hře zůstává i studie řešící omezené venkovní koupání u Domu zdraví. V něm se nyní nachází krytý bazén a studie uvažuje o rozšíření možnosti koupání i do venkovního prostoru, kde by lidé mohli v létě využívat brouzdaliště, malé bazénky a podobně.


„Z informací, které nyní znějí na jednáních rady i vedení města, vyplývá však spíše snaha stavět venkovní koupaliště, ale zřejmě ne v podobě exkluzivního vodního světa. Ten by byl náročný na vstupní investici,“ doplnil Tyč.
Do doby než bude koupání ve městě vyřešené, nezbývá lidem z Nového Města nic jiného, než chodit v letních měsících smáčet svá těla do řeky Metuje. Ta je zde nyní totiž jedinou možností venkovního koupání. Město zde v sezóně platí pravidelný mikrobilogické měření vzorků vody a zveřejňuje, zda je voda v řece ke koupání vhodná či nikoliv.