Základní umělecká škola Broumov spolu se správou areálu Pevnost Josefov Bastion I a podzemí pořádají přednášku historika Jana Hamerského, která se uskuteční v úterý 6. prosince od 18 hodin v učebně výtvarného oboru ZUŠ Broumově na Staré radnici (patro nad Komerční bankou). Součástí bude velkoplošná obrazová projekce.

Jan Hamerský je broumovský rodák, v roce 2008 absolvoval místní gymnázium a posléze obor historie na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti pracuje jako kurátor sbírek v Pevnosti Josefov Bastion I a podzemí. Srdečně jsou zváni nejen zájemci o vojenskou historii a vojenské stavitelství. Akce se koná zdarma!