Jeho členové nejenže vyjíždějí k požárům a jiným přírodním kalamitám, starají se o bezpečnost spoluobyvatelstva, účastní se hasičských soutěží i námětových cvičení, ale také navíc napomáhají ke kulturnímu vyžití v obci – například pořádáním plesů a dalších akcí.

U příležitosti výročí 130-ti let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Metují proběhlo v uplynulou sobotu 17.10.2009 okrskové námětové cvičení – dálková doprava vody na vzdálenost cca 600 metrů z návsi ve Žďáru nad Metují do nové části obce zvané „sídliště“. Byla to zajímavá podívaná pro přihlížející diváky, a zároveň velice užitečná zkušenost pro žďárské muže v modrém.