Z Náchodska převzaly ocenění Olga Beková a Jarmila Grimová, které působí ve Sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek, kde více jak 23 let vedou kroužek mladých hasičů. Dalším oceněným se stal Stanislav Jirásek ml., jenž se trvale věnuje práci v klubu lyžařů Machov od roku 1979. Jeho zásluhou zde vznikly skokanské můstky s umělou hmotou. Dva roky pracoval i u národního A týmu skokanů Itálie a několik let připravoval skokanskou část výpravy našeho kraje na olympiádě dětí a mládeže. Poděkování si zasloužila také Oldřiška Ruferová. Věnuje se cvičitelské dobrovolné činnosti, a to nepřetržitě od roku 1976 a působí v TJ Sokol Starkoč. Významně se podílela na 40 vítězstvích TJ Sokol Starkoč ve sportovní soutěži O nejlepší vesnickou organizaci okresu Náchod.

„Zlatou korunu Královéhradeckého kraje vyhlašujeme proto, abychom ocenili dlouholetou práci lidí, kteří na úkor svého volného času nezištně pracují s dětmi a mládeží. Alespoň takto jim můžeme poděkovat za výchovné působení na naše děti, za předávání zkušeností a ubezpečit je, že o nich víme a že si této činnosti nesmírně vážíme,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, odpovědná za oblast školství, sportu a volnočasových aktivit.   (reh, sva)

Náchodská nemocnice mění náměstka pro léčebnou péči a šéfa personalistiky.
Náchodská nemocnice mění náměstka pro léčebnou péči a šéfa personalistiky