Tento krok žádal po svých „podřízených“ na mimořádné radě kraje i hejtman Jiří Štěpán. Nakonec však na mimořádné radě kraje neuspěl. Ta se usnesla, že ombudsmanovi do této kauzy nic není.

„Jeden z radních podal protinávrh, aby žádost veřejného ochránce práv byla zamítnuta, neboť dle zákona o veřejném ochránci práv se působnost veřejného ochránce práv vztahuje na orgány územních samosprávných celků jen při výkonu státní správy. Tento protinávrh byl schválen šesti radními, dva hlasovali proti,“ informovala mluvčí hejtmanství Sylvie Adamcová.

Tento krok hejtmana nepotěšil: „Chtěl jsem, aby se celá věc objasnila a vneslo se do ní světlo. Bohužel jsem s tímto návrhem neuspěl a většina radních se ztotožnila s protinávrhem, abychom členy komise mlčenlivosti nezbavovali. Ale to už je otázka jejich svědomí, proč se s ním ztotožnili. Já jsem u tohoto protinávrhu hlasoval proti.“

Podle Košičkové, jež se zúčastnila taktéž výběrového řízení, nerozhodovaly zkušenosti, ale věk.

„To jsem se později dozvěděla, že na výběrové komisi bylo jedním z členů řečeno, že mám již důchodový věk a ze zkušenosti ten člověk ví, že když na moji pozici dosadí mladšího, tak se to vše rozhýbe. To je dle mého jasná diskriminace kvůli věku. Zkrátka mě kvůli němu odkopli,“ míní odstupuvší ředitelka. Její slova však Martina Berdychová odmítá: „Podle mě k žádné diskriminaci nedošlo. Mám za sebou kolem sedmdesáti konkurz. A toto není první případ, kdy jsme stávajícího ředitele označili jako nevhodného pro zastávání této funkce. A určitě jsme i v těchto konkurzech vybírali uchazeče, kteří mají v občance napsaný vyšší věk. Takže věkem se nezabýváme, ale zabýváme se vždy spíše vizí daného kandidáta.“