Aktuálně žije v Královéhradeckém kraji bezmála 550 tisíc obyvatel. Je to hodně nebo málo? Každopádně to je o více než tři tisíce lidí méně, než kolik jich žilo na Královéhradecku před pěti lety. Klesající trend podle odborníků bude pokračovat i v dalších letech. Podle odhadů by tak východní Čechy během nadcházejících 30 let měly postupně přijít až o 50 tisíc obyvatel. To je takřka desetina z dnešního počtu.

Nejstarší obcí náchodského okresu je Sendraž nedaleko Nového Města nad Metují. „Opravdu? To snad není ani možný,“ reagoval překvapeně starosta Tomáš Kumprecht na informaci Českého statistického úřadu, podle níž činil k poslednímu dni roku 2016 věkový průměr této obce 49,1 let. Aktuálně ale toto číslo bude o něco nižší, protože v posledních dvou měsících zemřely dvě nejstarší obyvatelky obce.

„Průměrný věk necelých 50 let? Tak to ještě jde,“ usmívá se starosta, podle jehož slov počet obyvatel v obci nijak nestoupá. „Co se týče mladých, tak dívky se většinou vdají mimo obec, spíš kluci tady zůstávají – a třeba postaví i dům. Ale možnost nějaké další výstavby u nás moc není, takže někteří lidé třeba z Nového Města by se i rádi přestěhovali na venkov, ale nejsou pozemky na prodej,“ říká starosta, který věkem patří k té mladší polovině obyvatelstva obce. „Aktuálně nás v obci žije přesně sto. Žádné sociální služby pro starší občany nenabízíme – na to jsme opravdu malá obec.“   (řez)

I podzim života chtějí prožít co možná nejlépe 

Náchodsko - Zvyšující se věková hranice dožití logicky znamená vyšší procentuální zastoupení seniorů v populaci. Královéhradecký kraj se řadí spolu s Prahou a Zlínským krajem na první místo v podílu osob starších 80 let. Do roku 2026 naroste počet osob starších 80 let o 40 %. „Předpokládáme tak, že služby pro seniory bude potřebovat o téměř 2000 osob více než dnes,“ odhaduje náměstek hejtmana Vladimír Derner, který má sociální oblast ve své gesci.

Jen cesta na věčnost uvolní lůžko dalším

Mnozí senioři tak podzim svého života dožívají v domovech důchodců nebo jiných zařízeních poskytujících sociální službu. Jedním z nich je i náchodský Domov pro seniory Marie. Ten nabízí klientům celkem 58 lůžek, která jsou prakticky trvale vytížena. Kapacita je neúprosná. „Můžeme přijmout jen tolik lidí, kolik jich odjede,“ říká ředitel Jaromír Vejrych, který odchodem myslí cestu bez návratu na onen svět. Vloni například zaznamenali v Marii 11 úmrtí. „Žádné pořadníky pro nové klienty ale nemáme, přijímáme je podle potřebnosti. Aktuálně máme 17 žádostí,“ říká Jaromír Vejrych, a dodává, že ne každý se do Marie dostane. „Jsou tam žádosti lidí, kteří nesplňují podmínky pro přijetí – nepotřebují celodenní péči. Těm doporučujeme pečovatelskou službu,“ vysvětluje Jaromír Vejrych. „Nicméně pokud se uvolní byt, tak se rozhodujeme mezi těmi, kteří tu pomoc opravdu potřebují,“ dodává ředitel.

Nákup či kadeřnici zajistí odvoz autem

Potřeby seniorů nepřehlížejí například ani v Broumově. Před několika týdny tamní rada města kladně zareagovala na poptávku broumovských seniorů schválením posílení kapacity pečovatelské služby, aby měli senioři lépe zajištěn kontakt se společenským prostředím. „Bude zakoupeno osobní vozidlo a k dispozici bude kvalifikovaná pečovatelka – řidička, která bude zajišťovat odvoz a doprovod na předem dohodnuté místo. Podpora bude určena obyvatelům, kteří spadají do cílové skupiny pečovatelské služby,“ popsal starosta Broumova Jaroslav Bitnar nové služby, jejímž cílem je umožnit seniorům snadnější pohyb po území města a zařídit si tak vše potřebné. „S rozšířenou možností využití dopravy po Broumově uvažujeme od měsíce června 2018,“ dodal starosta.   (řez)