„Jsou to ale předměty, které není jednoduché sehnat, takže se jejich přesný výčet a cena mohou v průběhu času měnit podle jednotlivých nabídek. Počítáme s 300 předměty v celkové hodnotě 2,5 milionu korun,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová. Mezi kupovanými exponáty je například těžký kulomet vzor 37 s vybavením, osm stejnokrojů československé armády v hodnostech od vojínů po generála, uniforma vojáka německého wehrmachtu a také oděv příslušníků Sudetoněmeckého Freikorps. Exponáty budou zařazeny do sbírky Muzea Náchodska.

Stavební práce na revitalizaci pevnosti začaly v červnu roku 2019 a zahrnovaly obnovu srubů Zelený, Můstek, Jeřáb a Polsko, dále obnovu podzemních chodeb a vznik bezbariérového přístupu. Kraj také nechal osadit repliky původních střílen a interiéry prošly rekonstrukcí tak, aby vypadaly jako v době vzniku opevnění. Díky tomu bylo možné nejen revitalizovat stávající expozici, ale rozšířit ji i o novou v nadzemních i podzemních objektech pevnosti. V rámci projektu řemeslníci také rozšířili a zmodernizovali stávající návštěvnické centrum.

Za stavební práce včetně projektové dokumentace či stavební dozor a nákup nábytku a audiovizuální techniky zaplatí kraj celkem až 96,3 milionu korun s DPH. Dvě třetiny pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Královéhradecký kraj vlastní pevnost od roku 2015, kdy ji bezplatně převzal od Armády České republiky. Provoz pevnosti už několik desetiletí zajišťuje Muzeum Náchodska.