„Projekt s názvem Kladské pomezí-Krajina příběhů je nejrozsáhlejší v historii organizace, která byla založena v roce 1997. Za více jak dva roky realizace projektu se podařilo vydat přibližně 130 tisíc kusů různých propagačních letáků, zorganizovat několik studijních cest, účastnit se veletrhů, vydat propagační DVD, vytvořit strategické dokumenty či uspořádat školení pro informační centra. Konferenci zaměřenou na rozvoj cestovního ruchu, která se konala v listopadu minulého roku, navštívilo více než 500 návštěvníků," uvedla za Branku Markéta Venclová.