Tentokrát děti za pomoci dospělých vybudují naučnou stezku, která ponese jméno významného machovského kantora Jaroslava Petra.

O nápadu vytvořit stezku, na jejíž trase se budou nacházet tabule informující výletníky o historii Machova, jeho fauně, flóře, významných osobnostech či tamní kultuře, přinesl Náchodský deník zprávu poprvé v květnu. Tehdy však ještě nebylo jasné, zda se škole podaří získat na realizaci potřebný dostatek financí. Toto tajemství bylo rozlousknuto krátce před prázdninami, kdy škola obdržela na splnění svého snu dohromady 140 tisíc korun ze dvou zdrojů. Jelikož akce probíhá v rámci projektu Škola pro udržitelný život podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a norského finančního mechanismu prostřednictvím nadace rozvoje občanské společnosti, dostali Machovští částku 70 tisíc korun přes Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER a stejným obnosem podpořil nápad i Královéhradecký kraj. Škola se tak naplno mohla pustit do práce.

„Žáci již mají za sebou dva projektové dny, během nichž se nejprve seznámili s pojmem turistické i naučné stezky a zmapovali turistický ruch na Machovsku. Dále se vydali také na procházku po budoucí stezce, hledali nejvhodnější místa pro umístění informačních tabulí, studovali faunu a flóru na Machovsku a snažili se správně zorientovat v krajině,“ popsala prvotní práce ředitelka machovské školy Helena Martincová.

V současné době připravuje škola dotazníkové šetření, v rámci něhož osloví žáci místní občany s cílem zjistit od nich něco o nejvýznamnějších osobnostech Machova a dále je také požádat o spolupráci na projektu. Pomoc již přislíbily městys Machov, místní spolky a církev. Škola se neobejde ani bez spolupráce Správy CHKO Broumovsko a střední školy ve Velkém Poříčí, která zhotoví informační tabule. Dále prý probíhá i jednání se Správou Krkonošského národního parku týkající se výroby panoramatické mapy, která by měla v rámci projektu také vzniknout a své místo by měla mít na Bukovině nedaleko lyžařského vleku.

Velkou část práce však vykonají sami žáci, jimž se průběh projektu opět značně promítne do výuky.

„V hodinách zeměpisu, přírodopisu a dějepisu budu děti shromažďovat materiály týkající se historie obce, fauny, flóry a pokusí se také připravit podklady pro panoramatické zpracování místní krajiny. Členové turisticko-přírodovědného kroužku budou shromažďovat podklady pro finální zpracování tabulí a členové kroužku informatiky mají za úkol pečlivě průběh projektu dokumentovat a zpracovávat fotografie. Dodatečně jsme se rozhodli připravit i audionahrávku naučné stezky, což také bude úkol pro naše informatiky,“ prozradila nám rozdělení prací, jež obstarají děti, Helena Martincová.

Podle jejich dalších slov musí být všechny přípravné práce hotové nejpozději do konce listopadu, kdy budou veškeré podklady předány škole ve Velkém Poříčí k finálnímu zpracování. Zimní měsíce pak budou školáci věnovat přípravě na slavnostní otevření stezky, která se poprvé představí veřejnosti 22. dubna. Žáky v tento den čeká role průvodců, neboť budou muset své dílo ukázat všem hostům, kteří budou na slavnostní otevření pozváni.

(Zuzana Kubečková)