„Z toho, že se tady vlk objevuje v takhle obydlené oblasti, nejsem rád, ale neumím si představit, že by se teď mělo jít střílet vlky. Nebude to tak, že se teď vrhneme do lesa a postřílíme každého vlka, kterého potkáme, tak to určitě nebude,“ reagoval na rozhodnutí Petr Kupský, hospodář Mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem, které patří mezi místa, kde se vlk v poslední době vyskytuje.

Krajem vydané rozhodnutí umožňuje odstřel problematického jedince vlka v 17 honitbách na Trutnovsku, a to pouze uživatelům daných honiteb a pouze v součinnosti s Výzkumným institutem ochrany genofondů nebo Mendelovou univerzitou v Brně, kteří jsou držiteli uvedené výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů dle zákona na ochranu přírody a krajiny.

„Situací kolem výskytu vlka obecného v Královéhradeckého kraje se dlouhodobě zabýváme. V našem regionu se vyskytují jedinci, kteří jsou méně plaší, a proto je nutné, aby krajská samospráva byla připravena na situaci, kdy veškeré snahy o zaplašení daného jedince nebudou mít účinek. Případný odstřel bude možný až jako poslední z řady opatření a týká se jen problematických jedinců,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

„Královéhradecký kraj je v tomto první "vlaštovka", nicméně podobná povolení bude nutné vydat na celém území ČR právě s ohledem na to, aby bylo v budoucnu možné konat operativně, pokud by se někde takový jedinec vyskytl,“ řekla Deníku Lenka Tomášková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jedinec vlka bude jako problematický vyhodnocen v souladu s postupem uvedeným v Pohotovostním plánu, který společně vydalo Ministerstvo životního prostřední ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Na problematického jedince vlka budou nejprve použity operativní metody plašení, uspání jedince pomocí narkotizační látky, nasazení telemetrického obojku, transport mimo problémovou lokalitu.

Jako poslední možnost proběhne odstřel daného jedince na základě rozhodnutí pohotovostního štábu, jehož členy jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Státní veterinární správy ČR a Českomoravské myslivecké jednoty.

„Jedná se pouze o jeden řady z nebytných kroků pro budoucí operativní řešení krizových situací v případě, že se někde vyskytne vlk, který bude označen (na základě důkladné analýzy) jako problematický v souladu s Pohotovostním plánem a bude třeba ho odchytit a nebo dokonce odstranit z volné přírody a nebude možné čekat měsíc a víc, až se ve správním řízení povolí potřebné výjimky na konkrétního jedince,“ vysvětlila Lenka Tomášková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle ochránců přírody ze Správy KRNAP nebude znamenat udělení výjimky hromadné střílení vlků. „O situaci víme, byli jsme u toho od začátku. Odlov vlků nikdo neplánuje. Výjimka byla udělená jen pro případ, že by opravdu došlo k problémovému chování jedince vlka. Samotné rozhodnutí k odlovu vlka musí odsouhlasit komise odborníků,“ připomněl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. „V současné době už smělé chování vlků z března a dubna, které jsme zaznamenali, víceméně pominulo,“ dodal Drahný.

Výskyt vlka u Dvora Králové nad Labem potvrdil Petr Kupský, hospodář místního mysliveckého sdružení a jednatel a lesmistr organizace Lesy Dvůr Králové. „Našli jsme dva kusy stržených srnců nad Dvorem Králové. Vlka jsem viděl osobně u Komárova před měsícem. Mělo by se v naší oblasti jednat o jeden kus, který ztrácí plachost. Viděli jsme i některé fotky, jak lidé fotili vlka za plotem jejich domu,“ řekl Kupský.

„Viděl jsem video, na kterém člověk odháněl vlka od sebe a on se nenechal. To bych si to dokázal představit. To by mohlo být nebezpečné, přeci jenom jsou tady dětské tábory kolem Dvora Králové, lidé se můžou cítit ohrožení. Před rokem by si nikdo nepředstavil, že by se tady mohli vlci střílet, ale to se tady nevyskytovali. Až letos na jaře se začaly objevovat případy z Janských Lázní, Chotěvic, Pilníkova, Rudníku, Dvora Králové,“ dodal hospodář Mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem.

Rozhodnutí krajského úřadu vychází z dlouhodobého Programu péče o vlka obecného a z platného Pohotovostního plánu. Královéhradecký kraj žádá veřejnost, aby případná pozorování hlásila buď na e-mail: stopy@selmy.cz, nebo na telefonní číslo 728 832 889 (kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně). V každé takto zaslané zprávě je dobré uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování, případně připojit videonahrávku.

Seznam honiteb s povolenou výjimkou pro odlov vlka na Trutnovsku:

Bradlo

Dvůr Králové nad Labem

Hajda - Království Nemojov

Hubert - PROFILes, s.r.o. Dolní Branná

Choustníkovo Hradiště

Rovně - Borovnice

Zátluky - Čertovy Hrady

Zvičina - Zvičina

Jánský Dvůr

Vlčice

Chotěvice - Svatá Kateřina

Rudník

Pilníkov

Poříčí - Lhota

Čermná

Arnultovice

Prosečné

Rudník - Fořt

Zatímco na Trutnovsku padlo rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek pro odstranění konkrétního jedince vlka z populace usmrcením střelnou zbraní, tak na Broumovsku, kde chráněná šelma působí chovatelům výrazně větší škody na hospodářském zvířectvu, podobné opatření dosud legislativně posvěceno nebylo.

"Krajské rozhodnutí se týká vybraných honiteb spadajících do katastrů tří obcí s rozšířenou působností - Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí. Co se týče Broumovska, tak zde je také zahájeno správní řízení o žádosti Výzkumného institutu ochrany genofondů. Rozdíl je v tom, že při řešení takovéto situace není území CHKO Broumovsko v gesci kraje, ale spadá pod pravomoc Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR," vysvětlil předseda Okresního mysliveckého spolku Náchod Petr Urban.

Právě dnes na Správě CHKO Broumovsko probíhá v této záležitosti ústní jednání zástupců desítek obcí, kde účastníci řízení mohli mít připomínky, předkládat důkazy a činit jiné návrhy. "Čekáme, jak to dopadne, ale dá se předpokládat, že rozhodnutí bude stejné, jako to krajské," odhaduje Petr Urban, že se rozhodne v duchu stejného usnesení, jaké vydal kraj pro honitby na Trutnovsku.

Když by došlo ke konkrétní situaci napadení stáda, tak by mělo dojít na nedávno schválený pohotovostní plán, který má řešit problematické jedince. "Nejprve bude muset zasednout odborná komise, která možná následně rozhodne o odstranění z populace. Můj osobní názor v účinnost tohoto opatření je skeptický. Nedovedu si představit, že když se třeba za měsíc někdo rozhodne o potřebě odstranění vlka, jak toho konkrétního jedince budeme schopni identifikovat," říká Petr Urban. "Uvidíme co z toho vzejde, jsem plný očekávání, jak se k tomu AOPK postaví. Sice se odstranění určeného jedince za naplnění stanovených podmínek povolí, ale nemyslím si, že by to reálně přineslo nějaký kýžený efekt," očekává, že vlk se nažere a koza nezůstane celá.