Ve středu 25. června nám Imrich Dioszegi, tiskový mluvčí Krajského úřadu (KÚ) Královéhradeckého kraje, oznámil, že tato instituce v současné době řeší odvolání proti tomuto rozhodnutí a v zákonné lhůtě o tomto odvolání rozhodne. Od té doby uplynul téměř měsíc a Náchodský deník se v této věci opět obrátil na Krajský úřad, jak celá kauza „černé stavby“ pokračuje. Po třech urgencích se nám dostalo odpovědi.


KÚ při přezkoumání správního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Česká Skalice ve věci o odstranění stavby ocelové haly v katastrálním území Česká Skalice našemu Deníku sdělil, že příslušný spisový materiál věci se týkající včetně podaných odvolání byl Krajskému úřadu Královehradeckého kraje postoupen k rozhodnutí Městským úřadem Česká Skalice. „V daném případě se jedná o neveřejné správní řízení. V současné době běží lhůta pro rozhodnutí o podaných odvoláních, v jejímž rámci jsou zkoumány nejen jednotlivé odborné otázky, ale i posuzovány po věcné stránce důkazy vložené či opatřené správním orgánem první instance. Po vyhodnocení všech podkladů Krajský úřad Královehradeckého kraje ve věci vydá rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě,“ oznámil nám vyjádření KÚ jeho mluvčí.