„Chceme, aby se projekty, které kraj finančně podpořil, uskutečnily v maximální možné míře. Musíme však přihlédnout k faktu, že během nouzového stavu se veřejný život zcela zastavil, a proto je nyní třeba upravit podmínky využití schválených dotací. Každý projekt znamená desítky až stovky hodin práce a příprav, a proto my v tuto chvíli musíme udělat vše proto, aby tato práce nepřišla nazmar. Nechceme nikoho nechat bez pomoci,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Aby nemuseli již přiklepnuté finanční prostředky vracet, tak krajští radní schválili tzv. generální pardon.

Ilustrační foto
Komerční banka uzavírá své další pobočky. V Broumově a Hronově

„Úspěšní příjemci dotací začali naplňovat své projekty, ale jejich činnosti v mnoha případech výrazně utlumila nebo zcela zastavila koronavirová opatření,“ vysvětluje radní pro oblast krajských dotací a regionálního rozvoje Pavel Hečko, že po nucené pauze by se žadatelé dostávali do problému naplnění a dodržení dotačních podmínek. „Zastupitelstvu proto navrhujeme umožnit všem příjemcům krajských dotací posunout termín realizace jejich projektů do 30. listopadu 2021. O prodloužení musí zájemci požádat nejpozději do konce letošního září,“ upřesňuje Pavel Hečko s tím, že by měly být také akceptovány výdaje vynaložené na přípravu projektů, které se kvůli vládním opatřením neuskutečnily.

Změny v projektech

Rada také schválila souhlas s případnými odchylkami realizace projektů od podmínek daného dotačního programu, jako je například minimální počet účastníků akce, zkrácení doby pro vymezení celoroční činnosti a další. „Tyto odchylky musí pak uvést příjemce dotace v závěrečné zprávě o naplnění projektu a zdůvodnit, jak byly ovlivněny či vyvolány vládními opatřeními proti šíření koronaviru,“ dodal radní Pavel Hečko, který jako starosta příhraničního města mluví ze své zkušenosti.

Mezi Českou republikou a Polskem lze opět volně cestovat. Jak kvůli turistice, tak za nákupy - zejména na polskou tržnici nedaleko Náchoda.
FOTO: Otevření hranic v pohodě, žádné nájezdy do Polska se nekonaly

„I my jsme se jako město Meziměstí také dostali do problému, protože máme v rámci aktivity Pod jednou střechou mnoho projektů česko-polské spolupráce, na něž jsme z Evropského fondu pro regionální rozvoj získali zhruba čtyři miliony korun. Zahájili jsme ji 24hodinovým turnajem ve volejbale na začátku března a to bylo to poslední - od té doby stojíme. Měli jsme naplánovaný běh z Mirošova do Meziměstí, velikonoční jarmark, olympiádu školek, společný dětský den a nic z toho se nemohlo uskutečnit," říká na konkrétních případech Pavel Hečko, že nyní také bude radnice muset žádat o přesunutí do jiných měsíců a úpravy harmonogramu.

Jiří Řezník