Na Náchodsku k nejnákladnějším podpořeným projektům patří například stavební úpravy ZŠ Adršpach, obnova místních komunikací ve Velké Jesenici, veřejné osvětlení v Rožnově, opravy obecních budov v Božanově nebo rekonstrukce prodejny v Černčicích.

„Tento program významně napomáhá udržet a zlepšovat kvalitu života na venkově a tím zpomaluje trend stěhování lidí do velkých měst a vylidňování celých oblastí. Čelit takovým následkům je totiž mnohem obtížnější a nákladnější,“ říká krajský radní Pavel Hečko.