Jeho součástí bude křest nové knihy Tomáše Mazala Putování k Port Arthuru. „Tento cestopis zbabělců, jak zní podtitul knihy, popisuje jednodenní cestu dnešním Náchodem, kterou autor podnikl se svými kamarády po náhodném objevu původního strojopisu slavného románu Josefa Škvoreckého, včetně velkého překvapení, jímž byl protektorátní plán Náchoda s vyznačenými místy nejdůležitějších dějů a setkání,“ řekla nám autorka večera Lydia Baštecká.
Knihu pokřtí starosta města Oldřich Čtvrtečka za účasti autora, nakladatele, Marie Štichové, která strojopis uchovávala, a všech dosud žijících protagonistů, kteří posloužili Josefu Škvoreckému jako předobraz románových hrdinů a hrdinek.


V hudební části vystoupí se skladbami zmíněnými ve Škvoreckého knihách příležitostné seskupení Danny Smiřický & Náchodská Prima sezóna jazz band.
„Jak prezentovaná kniha, tak vzpomínky hostů mohou ukázat obyvatelům současného Náchoda nové zajímavé skutečnosti a souvislosti,“ uvedla Lydia Baštecká