Ročně sem přijde darovat tuto vzácnou tekutinu přes dvě stě prvodárců, kteří jsou pak zařazeni do registru. Ne všichni se ale stanou pravidelnými dárci, kterých je nejvíce zapotřebí.

Darovaná krev se totiž může skladovat jen 42 dní, proto se zásoby v krevní bance neustále sledují a doplňují. V případě potřeby jsou pak vytipovaní dobrovolníci s vhodnou krevní skupinou „povoláni na pomoc“. V roce 2018 navštívilo transfuzní stanici 2001 dárců, z toho bylo 231 těch, kteří přišli vůbec poprvé. „Celkem máme v registru téměř šest tisíc lidí. Aktivních dárců, kteří jsou ochotni v případě potřeby přijít anebo pravidelně doplňovat zásoby v krevní bance, je ale jen tisíc čtyři sta a bohužel jich stále ubývá,“ říká Iveta Krucinová, vedoucí laborantka oddělení.

Počet odběrů plné krve byl v loňském roce 4 536, to je asi o 300 více než v roce 2017. Odběrů plazmy bylo 2 166, což je srovnatelné s předchozími roky. „Vloni došlo k navýšení spotřeby krve, proto jsme museli navýšit počet odběrů. Velice děkujeme dárcům, kteří byli ochotni přijít, bez nich by to nešlo. Neustále ale hledáme nové dárce, ze kterých by se stali pravidelní. V náboru spolupracujeme s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě, oslovujeme ke spolupráci různé organizace a firmy,“ dodává Iveta Krucinová. Nejvíce nováčků ale přibývá tak, že přijdou s někým, kdo krev už pravidelně daruje.

Právě získat nové pravidelné dárce a oslovit širokou veřejnost má v plánu letos Zdravotnický holding. „Dárcovství krve oceňuji především jako projev občanské sounáležitosti, jako nezištnou pomoc druhým. Člověk bohužel nikdy neví, kdy by ji sám mohl potřebovat. Proto je potřeba i nadále nové vhodné dárce hledat a aktivně je oslovovat. Zdravotnický holding letos chce připravit náborovou kampaň ve všech nemocnicích, která by měla pomoci navýšit jejich počet,“ říká k plánům náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Obecně bývá nedostatek krve 0 Rh negativní, ale potřeba jsou všechny krevní skupiny. „Pokud se rozhodnete darovat krev poprvé, navštivte naši transfuzní stanici v pondělí nebo pátek. Objednávat se nemusíte. Pokud bude váš zdravotní stav vyhovující, můžete se stát pravidelným dárcem. Nebojte se přijít, jsme tady pro Vás. Budeme se Vám plně věnovat a případné nejasnosti spojené s dárcovstvím se vám budeme snažit objasnit,“ doplňuje Iveta Krucinová.

Při samotném odběru dostanete na transfuzní stanici vždy drobné občerstvení, po odběru 45Kč nebo 60Kč stravenku a pokud přijedete hromadnou dopravou, bude vám proplaceno jízdné. Ze zákona máte nárok na pracovní volno v zaměstnání a náhradu mzdy. Za každý odběr si lze také odečíst 3000 Kč z daňového základu. Využít lze i různých benefitů, které pro dárce připravují zdravotní pojišťovny.   (dol, reh)

Koupací jezírka nejsou bez vady. Kdo je dokončí?
Koupací jezírka jsou zatím v nedohlednu