Do programu se zapojila i Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Broumov. Ta v neděli 18. října uspořádala neveřejnou exkurzi po krajině Broumovska s ekologem a vodařem Jiřím Malíkem.

„Vyrazili jsme na terénní exkurzi do Křinic, kde jsme se věnovali dobrým a špatným zásahům v krajině, rozebírali jejich přínos pro biodiverzitu či zádrž vody v krajině,“ informovala Šárka Vávrová, lektorka Maiwaldovy akademie.

Poté, co byla v květnu přijata nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Zelený týden zdůraznil přínos, který může mít biologická rozmanitost pro společnost a hospodářství. Nová strategie ukazuje, že obnova je příležitostí začít znovu s vědomím, že transformační změna je možná. Zelený týden EU, který se konal ve dnech 19. - 22. října, se zaměřil na to, jak mohou politiky EU (např. Zelená dohoda pro Evropu) pomoci při ochraně a obnově přírody, aby získala prostor pro regeneraci a mohla prosperovat. Letošní Zelený týden bude rovněž milníkem na cestě ke konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), která je nyní plánována na rok 2021 a na níž světoví lídři přijmou 10letý akční plán pro biologickou rozmanitost - novou celosvětovou dohodu pro lidi a přírodu.