Čilý ruch panoval před několika dny na mokřinaté louce u kolejí v horní části Starostína nedaleko polských hranic. Skupinka dobrovolníků z Meziměstí a Vernéřovic se tady sešla na několikahodinové „brigádě“. Cílem bylo narovnat a zpevnit smírčí kříž, který v nedávné době povalil do bahna neznámý vandal.
„Vyvrácený kříž jsme znovu vztyčili. Potom jsme k němu zatloukli podpůrné borovicové kolíky a podložili kamením. Tím jsme zčásti zabezpečili stabilitu kříže. Ke kolíkům jsme z obou stran natloukli borovicovou kulatinu a vytvořili základ dřevěné lávky, která povede od kříže přes mokřinatou louku. Prohmatem původní díry pod křížem jsem zjistil, že je značně zvětšená, kvůli působení potůčku, který zde de facto protéká. Dalším krokem proto bude vykopání kanálku, kterým se voda svede od kříže pryč. Vyrytou hlínu použijeme k navýšení zeminy v okolí kříže. Postupným udusáváním zeminy spolu s kamínky by se mohla zlepšit stabilita kříže,“ popsal nám aktivity dobrovolníků Bronislav Kujal z neformálního seskupení mládeže Subterén, které iniciovalo opravu kříže. (ost)