VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Krize ovlivňuje rovněž vývoj nezaměstnanosti v okrese

Náchod - Podle Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce (ÚP), došlo v listopadu v náchodském regionu oproti předchozímu období ke zvýšení nezaměstnanosti o 160 osob.

18.12.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Handrejch

V současné době se uchází o zaměstnání 2104 osob. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 3,7 procenta, to je o tři desetiny více než v předchozím období a stejná jako vloni v tuto dobu.

„Kromě postupného mírného útlumu sezónních prací se již začínají na trhu práce okresu Náchod projevovat i některé důsledky celosvětové finanční krize. Dochází ke značnému poklesu nových pracovních příležitostí, omezování a útlumu některých výrob, a to nejen pro automobilový průmysl,“ řek nám ředitel Pejskar.

Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu bylo ke konci listopadu Teplicko, kde míra nezaměstnanosti činila šest procent, což je o 2,3 procenta více než činí celookresní údaj. Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti – 5,3 procenta – bylo Broumovsko.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 44 z nich. Naopak relativní snížení zaznamenalo 17 obcí. U dalších 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k žádné změně. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Libchyně a Přibyslav. Nejvíce osob bez práce – 11,11 procenta – měla obec Vestec na Českoskalicku.V Sendraži to bylo 8,70, v Mezilesí 8,14 a v Novém Plese 7,87 procenta. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti je v obcích Bukovice 0,56, Černčice 0,82, Slavětín nad Metují 0,89 a Brzice 1,14 procenta.

Na jedno volné pracovní místo nyní na Náchodsku připadá 3,1 uchazeče o zaměstnání. Na Broumovsku je to 9,9 uchazeče o zaměstnání. Hodnota za celou ČR činí 2,9 uchazeče. Podle údajů statistického zpravodaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 15. místo a v kraji na třetí příčku s nejnižší mírou nezaměstnanosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc listopad 2008 v okrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě, došlo v listopadu v okrese Náchod oproti předchozímu období ke zvýšení nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 15. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na místě třetím.
V průběhu listopadu 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke zvýšení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 160, z 1944 na 2104, což představuje zvýšení o 8,2%.
Míra registrované nezaměstnanost dosáhla k 30.11.2008 v okrese Náchod hodnoty 3,7%, to je o 0,3 procentního bodu více než v předchozím období. K 30.11. roku předchozího se jednalo rovněž o hodnotu 3,7%.
Kromě postupného mírného útlumu sezónních prací se již začínají na trhu práce okresu Náchod projevovat i některé důsledky celosvětové finanční krize. Dochází ke značnému poklesu nových pracovních příležitostí a omezování a útlumu některých výrob, a to nejen pro automobilový průmysl.
Během měsíce listopadu se na úřad práce nově přihlásilo 580 osob. Absolventů škol, se zaevidovalo 43. Největší počet nově příchozích tvořily osoby po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele (cca 311). Z toho 47 osob bylo zaměstnavatelem propuštěno z organizačních důvodů. Po ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo evidenci 53 uchazečů; po ukončení osobní péče o dítě nebo osobu blízkou se v listopadu zaevidovalo 26 uchazečů.
Vyřazeno bylo celkem 403 uchazečů (o 118 méně než v říjnu). Z nich 243 bylo umístěno do nového zaměstnání. Nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, převážně kovodělných a strojírenských. Další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci. Počet vyřazených uchazečů pro nespolupráci s úřadem práce a maření součinnosti dosáhl hodnoty 82 osob.
Na vytvořená pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, která jsou financována ze státního rozpočtu ČR, bylo během listopadu 2008 úřadem práce v Náchodě umístěno celkem 13 uchazečů o zaměstnání, od počátku roku celkem 270 uchazečů.
V rámci národního projektu „Veřejně prospěšné práce“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu byl v průběhu listopadu umístěn v okrese Náchod na veřejně prospěšné práce 1 uchazeč, od začátku roku 141 uchazečů.
V průběhu měsíce listopadu byl realizován další běh individuálního poradenství určeného pro klienty, kteří potřebují intenzivní pomoc při nalezení svého místa na trhu práce. V listopadu jej ukončilo 5 klientů, celkově od začátku roku se jej zúčastnilo 20 klientů.
Úřad práce dále úzce spolupracuje se zaměstnavateli, kteří jsou ohroženi propouštěním, realizuje informační setkání s jejich zaměstnanci, aby v případě útlumu některých výrobních odvětví (důsledky celosvětové finanční krize) byly dopady na zaměstnanost a návazně životní úroveň obyvatel okresu Náchod co nejnižší. K podpoře zaměstnanosti jsou průběžně využívány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, zejména pak poradenské činnosti, rekvalifikace a příspěvky na společensky účelná pracovní místa (mzdové příspěvky).
Oblastí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) byla k 30.11.2008 oblast Teplice nad Metují, kde míra nezaměstnanosti činila 6,0% (o 2,3% vyšší než celookresní údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 5,3% byla oblast Broumov.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 44 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 17 obcí. U dalších 17 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Libchyně a Přibyslav.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce listopadu vykázána ve Vestci 11,11% (5 nezaměstnaných), v Sendraži 8,70% (4 nezaměstnaní), v Mezilesí 8,14% (7 nezaměstnaných) a v Novém Plese 7,87% (10 nezaměstnaných).
Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Bukovice 0,56% (1 nezaměstnaný), Černčice 0,82% (2 nezaměstnaní), Slavětín nad Metují 0,89% (1 nezaměstnaný) a Brzice 1,14% (1 nezaměstnaný).
Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím zvýšil o 156, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž zvýšil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1124 uchazečů o zaměstnání, to je 48,7% všech osob vedených v evidenci (zvýšení o 3,3 procentního bodu).
Ke konci listopadu 2008 registroval úřad práce 1231 žen, které se tak podílely 53,3% na celkovém počtu uchazečů (snížení podílu žen o 3,2 procentního bodu oproti měsíci říjnu 2008).
Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů k 30.11.2008 činil 14,3%, tj. o 0,7 procentního bodu méně než k 31.10.2008, celkový absolutní počet stoupl na 331.
Podle předpokladu došlo v průběhu měsíce listopadu k dalšímu snížení počtu registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy. Ke konci měsíce jich bylo registrováno 231; ke konci předchozího měsíce 258. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 10,0% (snížení o 2,1 procentního bodu oproti předchozím měsíci).
Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 30.11.2008 registrováno celkem 278, tj. 12,0% ze všech uchazečů. Oproti stavu k 31.10. 2008 zde došlo k poklesu o 3 uchazeče a snížení jejich podílu o 0,9 procentního bodu.
Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 853 (36,9%) a dále uchazečů se základním vzděláním 702 (30,4%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 65 (2,8%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 870 (37,7%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 455 (19,7%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 422 (18,3%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 350 (15,2%).
V průběhu listopadu došlo k dalšímu snížení počtu evidovaných volných pracovních míst o 215, který dosáhl k 30.11.2008 hodnoty 756. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 358 volných pracovních míst méně.
Z celkového počtu bylo určeno 224 pracovních míst pro absolventy a 33 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (184) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá v současnosti v okrese Náchod 1,2 nahlášených volných pracovních míst (0,8 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 10,0 vykazovaná okresem Náchod 11. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 15,7) a zcela nejnižší v rámci kraje.
Ze 756 evidovaných volných pracovních míst byly v listopadu nejpočetněji zastoupeny profese z oblasti strojírenské jako kovodělník, obráběč kovů, soustružník, frézař, nástrojař, mechanik + seřizovač, strojní zámečník, strojírenský technik, konstruktér, projektant 128 (16,9%), dále textilní profese švadlena/šička, dělník textilní výroby 124 (16,4%) a dále pak profese stavební – stavební dělník, zedník, stavební zámečník, truhlář, tesař a stavební technik 90 (11,9%).
Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 3,1 uchazeče o zaměstnání, tj. zvýšení o 0,9 oproti předchozímu období. V regionu Broumovsko je to 9,9 uchazeče o zaměstnání, tj. zvýšení o 2,3 oproti minulému měsíci. (Hodnota za celou ČR činí 2,9 uchazeče na jedno volné místo.)
Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích dlouhodobě pomáhá řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 30.11.2008 činil 413, ke stejnému datu bylo v platnosti 1628 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 81 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 2122 zaměstnávaných občanů ze zahraničí. Došlo ke snížení počtu o 217 oproti předchozímu měsíci. I zde se začínají projevovat důsledky celosvětové finanční krize. Dochází k uvolňování zahraničních zaměstnanců a zaměstnavatelé snižují a ruší své požadavky na zaměstnávání občanů ze zahraničí. Na dalším vývoji v zaměstnávání zahraničních pracovníků se promítnou i připravované legislativní změny této problematiky v příštím roce. Účelem novel zákonů z hlediska povolování pobytu a zaměstnávání cizinců je především zjednodušení a zrychlení postupu při zaměstnání kvalifikovaných zahraničních pracovníků. Povolení zaměstnání nekvalifikovaných pracovníků bude záviset více na vývoji zaměstnanosti v jednotlivých regionech a oborech.
S hodnotou míry nezaměstnanosti 3,7% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 3. místo v kraji, v České republice na 15. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 5,3%).
Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 10.12. 2008.
Zpracovala: Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce a kontroly
18.12.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Jičín - Hronov
17

V derby padaly góly jen ve druhé třetině, Nové Město pálilo ostrými

Fotografie, která se stane symbolem letošních voleb.
DOTYK.CZ
6

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

Právě jsme se narodili - říjen 2017

Náchodsko - Vítáme nová miminka na Náchodsku. Podívejte se na fotogalerii novorozenců, kteří v přišli na svět v náchodské porodnici v říjnu roku 2017. Šťastným rodičům gratulujeme.

Velké Poříčí i Provodov to měly o fous

Náchodsko - Stoprocentní byl ve víkendovém kole fotbalové I. B třídy regionální trojlístek.

FOTO: Od opeřenců až po vysazení břízy

Česká Skalice - Letošní ročník Slavnosti stromů ve Vile Čerych v České Skalici se opravdu vydařil.

Ve šlágru kola slavila úspěch kostelecká taktika

Náchodsko - Fotbalisté Náchoda nebudou na třetí říjnový víkend vzpomínat v dobrém.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT