Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové, které stavbu platilo a organizovalo, závady reklamovalo u zhotovitele. Oprava bude spočívat v položení jiného, tvrdšího, typu asfaltu, který bude lépe vyhovovat nadměrnému zatížení.

Provoz bude během opravy zajištěn kyvadlově a řízen pracovníky stavby ve vzájemné koordinaci s probíhající opravou křižovatky u Čedoku.