Činnost na stavbě pokračuje podle harmonogramu. Na první části přeložky od marketu až po firmu Pejskar, která je již dlouho řidičům zpřístupněna, jsou práce dokončeny až na malé drobnosti, které přijdou na řadu až poté, co bude průtah komplet hotový.


„U výjezdu z kruhové křižovatky do náměstí se bude například zužovat cesta, neboť do centra již budou jezdit jen osobní vozidla a zásobování. Co se týče zeleně, dokončí se zde ještě malý parčík,“ sdělil místostarosta města Zdeněk Kadidlo.


Dělníci se nyní tedy spíše pohybují na druhé části přeložky, kde jdou do finále zemní práce. Hotové je přeložení vodního toku Bukovka do nového koryta, což umožnilo otevřít staré koryto, do nějž se položila nová kanalizace a napojily se do ní všechny splaškové vody. „Koryto je již zaveženo a zhutní se tak, aby na něm mohla být nová vozovka. Na stavbě se dále dokončují opěrné zdi a zahájí se výstavba profilu kruhové křižovatky při vjezdu do města od nádraží,“ popsal dění na stavbě Zdeněk Kadidlo.