Při rekonstrukci okružní křižovatky dojde ke kompletní obnově asfaltového povrchu silnice a bude provedena rovněž sanace podkladních vrstev. Oprava vozovky byla nutná, poněvadž povrch vozovky vykazoval příčné, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny.

Součástí akce je oprava sítí ve správě VAKu Náchod. Ukončení veškerých stavebních prací je naplánováno do 29. září.   (aš)

Při rekonstrukci okružní křižovatky dojde ke kompletní obnově asfaltového povrchu silnice a bude provedena rovněž sanace podkladních vrstev.