V Náchodě lze čekat kolony. Během první etapy oprav, která potrvá do poloviny května, bude uzavřena polovina okružní křižovatky u Slávie ve směru k nemocnici. Druhá polovina bude průjezdná kyvadlově. Objížďky povedou po místních komunikacích. Dá se čekat, že hodně řidičů bude projíždět městem, aby se kolonám vyhnuli. Situace nebude jednoduchá. „Policie, respektive Dopravní inspektorát v Náchodě si vyhradil právo změnit či doplnit přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rámci této stavby tak, aby v případě nutnosti bylo možné zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu," sdělil náchodský starosta Jan Birke.

V Novém Městě nad Metují bude od dnešního dne až do 3. května zcela uzavřen úsek v délce 150 metrů od křižovatky „u Papežů" v Náchodské ulici. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede Havlíčkovou ulicí, podjezdem pod železniční tratí a ulicí generála Klapálka. Kamiony se mají městu zcela vyhnout, ale bude záležet na řidičích, zda to budou respektovat.

„Celá akce bude velmi náročná jak pro stavební firmu, tak hlavně pro obyvatele, ale věřím, že vše proběhne bez větších problémů a se vstřícností všech stran," uvedl starosta města Petr Hable.