Aby obyvatelé města měli dostatek informací a nemuseli na poslední chvíli tápat v tom, jestli svým „ano“ či „ne“ podpoří realizaci stavby přeložky I/14, kterou podporuje stát, nebo se přikloní k obchvatu kolem Nahořan, jak o ni usiluje petiční výbor, připravuje radnice do městského zpravodaje seriál, který situaci rozebere z různých pohledů.

„Počínaje březnovým vydáním Novoměstského zpravodaje, připravujeme informační materiál, který v několika dalších číslech provede čtenáře historií plánování průtahu, přeložky či obchvatu, popíše podrobně vývoj za několik posledních let, pokusí se vysvětlit současný stav a možné budoucí varianty,“ říká místostarosta Michal Beseda, že chtějí obyvatelům poskytnout odpovědi na otázky a okolnosti s referendem spjaté. „Aby to mělo nějakou logiku, tak začneme obdobím kolem roku 1826, kdy sem přijela plánovací komise, aby naplánoval cestu od Dobrušky přes Nové Město nad Metují do Náchoda,“ připomněl místostarosta, že první návrhy, kudy by trasy měly vést vznikly už mezi roky 1820 – 1830.

„Už skoro dvě století se plánuje, kudy dopravu vést. Vznikly nejrůznější varianty, které nám z dnešního pohledu připadají neuvěřitelné. Na jedné z nich údolí pod novoměstským zámkem přetíná ohromný železobetonový most a silnice vede těsně vedle zámku. Takhle se uvažovalo zhruba před sto lety. Dnes to je pro nás naprosto nepředstavitelné,“ uzavřel místostarosta Beseda.