„Během úplné uzavírky se provede výměna nosných trámů, pochozích prken, oprava vazby a s tím spojené impregnace a nátěry,“ uvedl tajemník městského úřadu Miroslav Novák. Dřevěná lávka přes řeku Úpu spojující Podskalní ulici s ulicí Havlíčkova bude uzavřená až do 31. března.