„Centrum vzniklo s ohledem na nutnost poskytnutí péče o postcovidové pacienty, protože symptomy po prodělání covidu trpí velká většina lidí. Vytvořili jsme stratifikační systém péče o tyto pacienty a ve spolupráci s praktickými lékaři a specialisty jim chceme poskytnout možnou podporu a terapii. Hledáme nové přístupy a stále čekáme na nové metody léčby v pomoci pacientů s postcovidovými obtížemi," říká vedoucí centra Michal Kopecký, který Deníku poskytl rozhovor.

Michal Kopecký, vedoucí Centra postcovidové péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.Michal KopeckýZdroj: archiv Michala KopeckéhoMáte za sebou prvních devět měsíců fungování centra, kolik pacientů jím už "prošlo"?
V současné době jsme asi kolem 1000 pacientů.

Kdo se na Vás může obrátit a je potřeba mít doporučení lékaře pro vyšetření v tomto specializovaném centru?
S ohledem na omezenou kapacitu a velký spád jsme primárně určeni pro Královehradecký kraj (cca 550 000 obyvatel). Preferujeme vyšetření praktickým lékařem nebo specialisty, kteří již mají jasnou představu o tom, že dané obtíže uvedené pacientem jsou způsobeny onemocněním COVID, které pacient prodělal. V současné době jsou však pacienti odesíláni lékaři bezmyšlenkovitě do našeho centra po onemocnění covid, aniž by posoudili, zda se nemůže jednat o zhoršení již chronického nebo perzistujícího (přetrvávajícího) jiného onemocnění.

Co u Vás pacienti absolvují?
Pokud jsou pacienti již vyšetřeni od spádových lékařů, zhodnotíme tyto výsledky, eventuálně doplníme či naplánujeme další vyšetření. Pacienti vždy absolvují funkční vyšetření plic, zátěžový chodecký test, čichací test, dotazníkové šetření a následně vyšetření a pohovor s našim lékařem centra.

Jaké jsou nejčastější potíže, které se u nich objevují po prodělání onemocnění Covid-19? Mohou být i trvalé?
Nejčastějšími obtížemi jsou únava, nevýkonnost, malátnost, bolesti hlavy, nespavost, dušnost, deprese, poruchy spánku, ztráta čichu a chuti. Zatím nemůžeme říci, že jsou následky trvalé, většina obtíží časem mizí, i když máme i pacienty u nichž zatím nezmizela úplně.

Jakou pomoc jim nabízíte?
S ohledem na obtíže, kterými pacienti trpí, spolupracujeme s odborníky naší fakultní nemocnice nebo je odkážeme na spádové specialisty, o nichž víme, že jim tuto péči poskytnou. Snažíme se vyloučit jinou etiologii obtíží, jež nemusí nutně souviset s covid onemocněním. V naší praxi se nejlépe osvědčuje rehabilitace, čichový trénink, psychologická a psychiatrická podpora.

Někteří lidé po prodělání covidu trpí na první pohled možná banálními problémy, například padáním vlasů, v důsledku ale větší ztráta vlasů může přispět i k psychickým potížím. Setkali jste se také s takovými symptomy? A jste ve spojení s dalšími pracovišti, kde lze případnou pomoc poskytnout?
Pochopitelně i tyto symptomy jsou velmi časté a trápí pacienty. Spolupracujeme s dermatology, ale existují i obecná doporučení a volně prodejné preparáty, které zmírňují nebo urychlují návrat k normálnímu stavu.

Dokážete poradit i v tom, zda se nechat očkovat proti covidu, když například pacient je už více než půl roku po prodělání nemoci, trpí postcovidovými potížemi a bojí se, aby se po aplikaci vakcíny ještě nezhoršily? Je v tomto ohledu důvod k obavám?
Nejsme specialisty na očkování, a proto raději odkazujeme na naše očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Pochopitelně máme povědomí o možnostech a nežádoucích účincích očkování. Očkování je stále tou nejlepší variantou, jak zabránit nákaze a šíření onemocnění. Ve speciálních, individuálních případech je vhodná konzultace s odborníkem.

Jakou roli pak hraje výsledek testu hladiny protilátek IgG proti onemocnění Covid -19, pokud lidé váhají. Jak poznají, že je stále "dostatečně" vysoká?
Nejsem specialistou, ale hladina protilátek je jenom číslo a nelze z něj usoudit, jaká bude odpověď organismu na setkání s daným agens (původcem, tj. virem COVID 19). Každá laboratoř používá svoje referenční hodnoty a nelze je tudíž porovnávat na jiných pracovištích s jinou metodikou vyšetření.

V současné době probíhá celá řada výzkumů, sledování v této oblasti.

Zdroj: Youtube

Při první návštěvě v naší ambulanci absolvujete tato vyšetření:

- krevní odběry, odběry vzorku moči, EKG vyšetření, rentgenové vyšetření hrudníku funkční vyšetření plic, šestiminutový zátěžový test chůzí, antropometrické vyšetření (měření síly podkožního tuku), vyšetření čichu, vyplnění několika dotazníků příznaků COVID

K vyšetření s sebou přineste zprávu od odesílajícího praktického lékaře nebo specialisty. Dále s sebou prosíme vezměte vzorek ranní moči ve dvou lahvičkách.

Počítejte s časovou náročností cca 1 až 2 hodiny. Vezměte si s sebou svačinu, pití a brýle na čtení (budete vyplňovat dotazník).

Na ambulanci je k dispozici zdarma připojení k internetu WiFi-free a automat na kávu.

Po těchto vyšetřeních Vás pozve lékař do ambulance, kde budete dále vyšetřeni. Dle výsledků dotazníků bude rozhodnuto o nutnosti dalších vyšetření u spolupracujících specialistů Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Dle závažnosti příznaků a nutnosti jejich léčby budete dále sledováni (podle schématu léčby zavedeného ve FN Hradec Králové)