Časté personální výměny ve vedení nemocnice, nečitelné a nevýhodné nastavení ekonomických pravidel, neschopnost a nedbalost řady osob, které řídily a nadále řídí zdravotnictví kraje – to jsou podle signatářů petice příčiny současné atmosféry, kterou dýchají zaměstnanci Oblastní nemocnice Náchod. Přestože náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar uvedl, že si názorů a postojů náchodských zdravotníků váží, další reakce z kompetentních míst nespokojeným zdravotníkům vyrazila dech. Nová směrnice Zdravotnického holdingu KHK totiž zaměstnancům nemocnice zakazuje kontakt s novináři. „Do médií se může vyjadřovat pouze tiskový mluvčí,“ potvrdil primář Otakar Kopecký. „Směrnice zakazuje všem zaměstnancům jakoukoliv komunikaci s médii. Její porušení může být považováno za hrubé porušení pracovní kázně,“ zmiňuje ve zkratce obsah čerstvého nařízení.

Za náplast na ústa nespokojených zdravotníků však přijaté opatření Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje nepovažuje.

„Směrnice není v žádném případě nastavena proti komunikaci s médii, ale naopak je nastavena tak, aby médiím usnadnila práci, protože se mohou obrátit na konkrétního člověka, tiskovou mluvčí. Ta požadované informace zjistí a novináři tak dostanou kvalitní, relevantní a jednotnou informaci,“ reagovala tisková mluvčí holdingu Magdaléna Doležalová, a dodala, že směrnice pro komunikaci s médii je v rámci holdingu připravována již od podzimu roku 2017. „Původně byl záměr přijmout směrnici už od začátku roku 2018, ale díky zpracování připomínek došlo k posunutí její implementace až do současnosti,“ ujišťuje, že směrnice není ušitá na současnou napjatou situaci.

Nečinnost kraje v otázce zdravotnictví kritizuje poslankyně Klára Dostálová. „Kdyby se nejednalo o můj kraj, tak bych se musela smát. Situace je však kritická a je nutné přijít s okamžitým řešením, jinak bude do pár měsíců zdravotní péče pro obyvatele Královéhradeckého kraje nedostupná,“ maluje černý scénář poslankyně, která se opřela do současného krajského uskupení. „Zdravotnictví, které je jednou z největších priorit volebních kampaní, se řítí do propasti. Ukázalo se, že dosazení „noví lidé“ kolem zdravotnictví nejsou těmi pravými odborníky. Pokud vedení nemocnice nemá podporu lékařů, kterých je navíc kritický nedostatek, měl by se nad tím někdo zamyslet. Když radní pro zdravotnictví není schopen situaci řešit, měl by okamžitě zasáhnout hejtman.“