Regulační poplatek je zákonem stanoven na výši 30 korun a jeho výběr lékárnou je povinný, platí se při výdeji léků s úhradou ze zdravotního pojištění. Vybráním tohoto poplatku se automaticky sníží cena léku. Regulační poplatek je vybírán za každou položku uvedenou v receptu, a to bez ohledu na počet balení jednoho druhu léku. Na každou položku může lékař předepsat maximálně tři balení léků. Pokud pacient potřebuje léky předepsat na delší dobu, může využít takzvaný opakovací recept s vyznačeným počtem opakování. Avšak poplatek se platí při každém vyzvednutí léků.


„U levnějších přípravků, jako je Paralen a podobně, je vhodnější lék zaplatit celý, než platit regulační poplatek,“ říká Jarmila Baudyšová, lékarnice z lékárny U Itálie v Náchodě.


Od poplatků jsou osvobozeny pouze čtyři skupiny pacientů: v hmotné nouzi (potvrzení vydává příslušný úřad), děti z dětských domovů, pacienti se soudně nařízenou léčbou a v zájmu ochrany veřejného zdraví, například při karanténě. Regulační poplatek je příjmem lékárny, z kterého musí odvést daň ve výši devět procent. „Dále je možné si vybrat levnější lék se stejnými účinky, stejným dávkováním a podobně, ale s nižší cenou,“ uvedla Baudyšová.


Byl zaveden ochranný limit pět tisíc korun na rok, do kterého jsou započítávány regulační poplatky a započitatelné doplatky na léky. Pokud pacient limit překročí, bude poplatky platit dále, ale pojišťovna mu všechny přeplatky vrátí. Ochranný limit hlídá pojišťovna podle čísla pojištěnce, proto je dobré zkontrolovat, zda je na receptu správně vyplněný kód pojišťovny a číslo pojištěnce. Podle České lékárnické komory přinese spolupráce pacientů, lékařů a lékáren zlepšení zdravotní péče i menší finanční zátěž.