„Pokud to charakter stavby umožňuje, je zadavatel povinen ověřit proveditelnost řešení pro zpětné využití dešťové vody, zelené střechy a podobně. Navrhovaná řešení nesníží investiční náklady, ale budou mít pozitivní dopad po ekologické stránce,“ informoval radní pro životní prostředí Karel Klíma.