Letitá nádrž se již nacházela ve špatném stavebně – technickém stavu a její rekonstrukce tak byla velice potřebná.Vyžádala si investici více než dva a půl milionu korun; na značnou část nákladů se podařilo získat podporu z fondů Evropské unie.

Po skoro dvou letech vodní nádrž získala nejen nový vzhled, ale také mnoho nových důležitých ekologických a technických prvků.
V čem spočívaly samotné stavební práce? „Při rekonstrukci jsme ze dna nádrže odstranili nánosy, opravili nápustné a výpustné zařízení a vyčistili tok, který vodu do nádrže přivádí,“ popsal sled činností Daniel Vlkanova, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Hradec Králové.

Ten také zároveň uvedl, že ve vodní nádrži vznikly i rozdělovací objekty, které umožní volné proplouvání ryb, například ohrožené vranky obecné, která se v těchto místech vyskytuje.
„Dvě tůňky pro rozmnožování obojživelníků také výrazně zvýšily ekologickou funkci nádrže,“ dodal Daniel Vlkanova.