Konkrétně na Broumovsku LČR nejvíce „utrácely“ na Ruprechtickém potoku: úprva toku stála bez dotací z vlastních zdrojů 1,305 milionu korun, dalších 1,825 miliónu si vyžádalo zbudování retenčních nádrží na potoku a v rámci tzv. Programu 2000 investovaly LČR i do okolí Ruprechtického potoka, kde altány pro turisty a informační tabule přišly na 194 tisíc korun.

Druhým výrazným cílem prostředků byl Vižňovský potok, kde úprava toku stála 1,67 miliónu korun a údržba dalších 190 tisíc korun. I zde byl vybudován altán a informační tabule – to vše za 35 tisíc korun. Menší opravou za 80 tisíc korun prošel i ohdašínský potok. Další náklady na menších tocích Broumovska si vyžádaly průzkumy na reintrodukci raka říčního a péče o břehové porosty (120 tisíc Kč).

Přibližně šest tisíc korun bylo v roce 2008 určeno také na odstraňování nepovolených skládek v lesích a na nakládání s odpadem. Jednalo se o černou skládku v Martínkovicích, odkud bylo odvezeno 1,3 tuny komunálního odpadu a v Adršpachu, kde to byla necelá tuna.

Investice do projektů veřejného zájmu jsou jednou z klíčových aktivit, které LČR zajišťují vedle správy a péče o lesní porosty a hospodaření se dřívím vytěženým v lesích. Samostatnou kapitolou jsou pak smluvní spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, Českou ornitologickou společností, Hnutím Brontosaurus a ekocentry ve vybraných lokalitách. Do těchto projektů LČR vstupují jako smluvní partneři i jako dárci.