Všechny tři obce obhospodařují určitou plochu lesů, které svazek nebude vlastnit, ale pouze v nich hospodařit.


„Spojenectví přinese řadu výhod. Například bude možné lépe získat finanční prostředky od Evropské unie na hospodaření v lesích. Abychom o ně mohli žádat, museli jsme vlastnit určitou rozlohu lesů, kterou před vstupem do svazku některé obce nesplňovaly. Proto jsme také dali naše lesy dohromady,“ informoval nás starosta městyse Machov Jiří Krtička, který byl zvolen předsedou svazku.


Podle něj bylo základní povinností každého člena vložit při vstupu do svazku určitý vklad, se kterým bude spolek v prvopočátcích hospodařit. Předpokládá se však, že příjmy svazku budou takové, že přípěvek bude obcím ještě do konce letošního roku vrácen.


„Přebytek hospodaření se pak bude rozdělovat mezi zakládající členy podle určitého klíče, který je stanovený v zakladatelských dokumentech,“ doplnil Krtička.


Dobrovolný svazek obcí „Lesy Policka“, jehož činnost bude zastřešovat po odborné stránce výkonný ředitel Luboš Binar, se v budoucnu možná dočká i rozšíření. „O vstupu do svazku začaly uvažovat obce Bezděkov nad Metují a Suchý Důl,“ prozradil Krtička.