Také zdejší řeky - především Metuje a Úpa - přitahují nejen rybáře, ale i milovníky vodáckých radovánek. Zvláště jejich dolní toky, které jsou nyní sjízdné takřka bez problémů. Obě vodní tepny mají v našem regionu navíc i své nejhezčí úseky: Metuje protéká malebným Pekelským údolím mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, Úpa se vine Babiččiným údolím.

Určitá místa řek však naopak nepatří k nejbezpečnějším: na Metuji jde o úsek pod Šestajovicemi, kde se nacházejí velmi nízké jezy a vývařiště, na Úpě dělá zase vodákům vrásky na čele třeba jez ve Zlíči.

Na Náchodsku se vodákům zamlouvá Metuje i Úpa

Kouzlu sjíždění řek propadlo mnoho lidí už i u nás. Jsou tací, kteří na Metuji nebo Úpě znají takřka každé zákoutí. I přesto je však pokaždé třeba dbát na bezpečnost, řídit se i různými značkami a nařízeními. A určitě je dobré informovat se předem také o aktuálním stavu vody v daném úseku řeky. Uveřejňované limity sjízdnosti jsou obvykle definovány pro plastové kánoe se středně zkušenou posádkou. Pro kajakáře, zkušenější vodáky nebo pro ty, kterým nevadí občasné přetahování lodi, může být limit nižší, opak platí pro rafty a začínající vodáky.

Metuje je klidnější až za Novým Městem

Metuje je mezi vodáky velmi oblíbená. Nejčastěji se vydávají na její nejhezčí úsek vedoucí z Náchoda do Nového Města, projíždějí tedy Pekelským údolím. Jde ale o náročnou část toku, která vyžaduje jak zkušenosti, tak i vhodné vybavení na divokou vodu.

Klidnější plavbu zaručují až vody za Novým Městem. Tady se řeka rozděluje do dvou větví: nové koryto je sjízdné jen při vyšších stavech, v létě se jezdí spíše po takzvané staré vodní cestě. Ta se také třikrát k té novější připojuje, ale na nejbližším jezu z ní zase odbočuje. I tato klidnější trasa však má svá úskalí, a to v podobě prudkých meandrů, občasných padlých stromů, nízkých lávek či rychlého proudu. Překážky také bývají vidět až na poslední chvíli, zastavit či vystoupit je občas celkem obtížné, neboť jsou břehy dosti zarostlé.

Úpa je v horním toku velmi nebezpečná

Nejen Metuji, ale i Úpu vodáci zbožňují. V její horní části, tedy na Trutnovsku, je však vybudováno mnoho nesjízdných vysokých jezů, průjezd přes ně je komplikovaný. Jezdí se tedy spíše dolní tok řeky, který od Suchovršic a Havlovic umožňuje příjemnou, až romantickou plavbu Babiččiným údolím. Vydat se na ni mohou už i mírně pokročilí vodáci. A od České Skalice je prý brázdění Úpy již takřka odpočinkovou záležitostí.

Nutné je myslet i na odpočinek

Podél obou zmiňovaných řek nebo v jejich bezprostředním okolí se nacházejí i různá místa určená k odpočinku nebo přenocování. Vodáci si oblíbili i různá tábořiště a kempy. U Metuje se nacházejí jak v Adršpachu, Žabokrkách nebo v Náchodě, tak i v Novém Městě nad Metují či ve Slavětíně. Ti, kdo podnikají cestu po Úpě, mohou  kupříkladu využít služeb kempu na Rozkoši nebo na říční plovárně v Jaroměři.