Zastupitelé České Skalice už v lednu přijali usnesení o dlouho plánované revitalizací Husova náměstí. Své připomínky mohli vznést i obyvatelé města, protože studie a návrhy byly vystaveny ve zdejším Informačním centru. I když v plánu bylo také kácení některých stromů, donedávna to nikdo nerozporoval.

Změna nastala koncem srpna, kdy vznikla petice občanů, která proti plánovanému kácení jednoznačně vystupuje. „Kromě jiného by mělo být pokáceno devět vzrostlých stromů včetně dvou stoletých lip u pomníku Boženy Němcové, takzvaných Stromů svobody vysazených sokoly v roce 1919,“ stojí v petici. Petiční výbor v čele s lékařkou Ivanou Správkovou žádá o přehodnocení těchto záměrů. „Důvodem naší naléhavé žádosti jsou stále rychleji postupující klimatické změny a rostoucí význam zeleně ve městě, zvláště té vzrostlé. Kromě toho má řada z nás hluboký citový vztah k těmto živoucím pamětníkům historie České Skalice, které jsou podle dendrologického posudku většinou v dobrém zdravotním stavu,“ píší autoři. Navíc chtějí, aby tato iniciativa zůstala přísně nadstranická. „Nesmí být zneužita žádnou politickou stranou ani hnutím k vlastním politickým cílům,“ upozorňují.

Starostka města Zuzana Jungwirthová si na facebookovém profilu města postěžovala, že se petice objevila až nyní, kdy je vše už projednáno, ačkoliv na to lidé měli několik let.

Po schůzce se starostkou Správková oznámila, že byl učiněn první krok. „Radnice mě pozvala na setkání s projektantem návrhu architektem Tomášem Vychodilem. Probírala se městem navržená možnost výsadby čtyř mladých lip kolem pomníku Boženy Němcové bez nutnosti odstranit v blízkém časovém horizontu dvě krásné stoleté Lípy svobody. Na tomto návrhu jsme se nakonec shodli. Je však třeba oslovit další odborníky, zda je to skutečně reálné,“ prozradila.

O dalším vývoji situace bude, jak slíbila starostka Jungwirthová, veřejnost průběžně informována. „Radnice je otevřena námětům obyvatel, snažíme se polopaticky informovat a diskutovat. Co práce by se ušetřilo hodně lidem, kdyby připomínky přišly v době projednávání,“ dodala. Na Husově náměstí je v současné době 42 stromů, po revitalizaci by jich mělo být 71.   (kr)