„Prostřednictvím této služby, která se osvědčila již v řadě jiných měst, mohou občané upozorňovat pracovníky radnice na problémy a nedostatky na území města Náchoda. Například na poškozené chodníky a komunikace, na nefungující osvětlení, špatné či poničené dopravní značení, na neposekanou trávu, špatně zaparkovaná vozidla a podobně,“ uvedla Nina Adlof, tisková mluvčí městského úřadu.

Nyní, po půl roce fungování této služby, může vedení radnice zhodnotit, zda se projekt ujal či neujal. „Rozhodně se to ujalo, a co je důležité – zatím to není nijak zneužíváno,“ uvedl Pavel Nývlt, tajemník městského úřadu.

Dosud přišly na radnici tři desítky MMS, ve kterých lidé nejčastěji upozorňují na černé skládky, špatné dopravní značení či mají připomínky týkající se odpadů. „Občas také přijdou zprávy, které nepatří přímo nám,“ uvedla Nina Adlof s tím, že tyto zprávy jsou následně předány na kompetentní místa.

„Služba zasílání MMS se velice osvědčila, je pro nás jakousi zpětnou vazbou. Důležité je, že lidé mají možnost daný problém ihned začít řešit, že si o něm nemusí jen povídat třeba na náměstí s ostatními spoluobčany,“ vysvětlila tisková mluvčí.

Jak Nina Adlof dodala, velice milým překvapením je skutečnost, že služba nebyla mezi veřejností pojata jako anonymní akce. Naopak. Autoři poslaných MMS se vždy podepisují.

„Zatím nebyl dokonce ani ten nejmenší důvod nějakou ze zaslaných zpráv nezveřejnit,“ uvedla mluvčí Adlof s tím, že obsahově se ve zprávách dosud neobjevil žádný rasismus či něco podobného.

Například v minulém týdnu dorazila na radnici zpráva společně s fotografií od občana Františka Kostky ve znění: „Jako v pohádce O šípkové Růžence, ve které zarostl trním celý zámek, si brzy budou připadat chodci v centru města na pěší zóně u drogerie Teta. Celkem hezký zelený prostor se pravděpodobně z důvodu nedostatečné údržby rozrostl tak, že rostliny již zakrývají v některých místech polovinu dlážděného chodníku. Dva lidé vedle sebe neprojdou. A jak jsou na tom maminky s dětmi a kočárkem ukazuje přiložená fotografie.“

„Okamžitě po obdržení této zprávy jsme kontaktovali odbor životního prostředí. Ten poslal na v MMS zmíněné místo pracovníky Technických služeb,“ řekla nám tisková mluvčí Adlof s tím, že právě toto byl typický příklad „úřednické zaslepenosti“, na kterou občané města správně upozornili. „Problém se zarostlým chodníkem byl hned do dalšího dne vyřešen,“ dodala tisková mluvčí.

Obsahem dalších došlých zpráv byla například upozornění na dopravní situaci v městské části Klínek, na veřejné záchodky na náměstí, na nebezpečí číhající na lidi na jedné z cyklostezek či na krádeže nafty z automobilů v Technických službách. Občané rovněž často upozorňují na nebezpečné či jinak napadnutelné křižovatky v Náchodě, například na křižovatku u Kauflandu či u Penny Marketu v Bělovsi. Ani takovéto připomínky nevyjdou nazdařbůh. Pisatel se dočká odpovědi na svou otázku vždy od člověka, který má s daným dotazem či problémem co do činění. Kupříkladu na dotazy ohledně křižovatek odpovídá za radnici Libor Baudyš, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

“Každý může zaslat fotografie a popis problému prostřednictvím MMS zprávy nebo e-mailem na adresu mms@mestonachod.cz,“ říká Nina Adlof.