Hradečáci začali „sametově“ měnit režim 20. listopadu. Do revolty proti komunismu se zapojili studenti, dělníci i tisíce obyvatel města.

Hradecká sametová revoluce začala v pondělí. Ten den se na dveřích hradeckého divadla začala objevovat první prohlášení divadelníků o jejich vstupu do stávky. Se zněním sdělení hradeckých i pražských herců se večer na Velké náměstí přišly seznámit první desítky obyvatel východočeské metropole.

Další den už lidé v ulicích města nacházeli vylepené ručně psané plakáty s pozváním na manifestaci k zimnímu stadionu. V 16 hodin se tu shromáždilo asi pět stovek lidí, které studenti vyzvali k pochodu na protest proti zákroku pořádkových sil v Praze.

„Průvod směřující přes Masarykovo náměstí na Velké náměstí se po cestě rozrostl na několik tisíc lidí. Na Starém městě si také demonstrující vyslechli provolání pražských studentů,“ vzpomíná Jaroslava Pospíšilová z Muzea východních Čech.

Do stávky vstoupili postupně studenti všech hradeckých vysokých škol, kromě vojenské fakulty.

Ve středu už ulice města zaplavily letáky i plakáty se stanovisky k pražským událostem 17. listopadu, s požadavky stávkujících studentů i nově vzniklého Občanského fóra.

„Přímí účastníci zásahu policie na Národní třídě také přijeli do kraje, aby informovali veřejnost a dělníky o skutečné situaci v zemi. Objevily se i první videozáznamy ze 17. listopadu v Praze,“ říká Jaroslava Pospíšilová.

Žižkovo, nyní Velké náměstí se v neděli stalo místem konání manifestace, která zahájila nepřetržitý každodenní řetězec mítinků. „Při nedělní manifestaci vytvořili přítomní lidský řetěz jako živý důkaz často skandovaného hesla V jednotě je síla,“ dodává Pospíšilová.

Na závěr demonstrace zazněla státní hymna a tisíce lidí se ubezpečily, že se tu při další akci opět shledají. Stejný den se stal mluvčím Občanského fóra, které si zvolilo za své sídlo hradecké divadle, někdejší ředitel ZOO ve Dvoře Králové nad Labem Josef Vágner.

Významné listopadové události v Hradci uzavřela manifestační generální stávka od 12 do 14 hodin na podporu požadavků Občanského fóra. Od 16 hodin následovala demonstrace obyvatel města.

LENKA KAŠPAROVÁ

Listopad v Praze:


17. listopadu – Policie na Národní třídě brutálně zasáhla proti tisícům studentů, kteří se po ukončení pietního aktu na počest Jana Opletala vydali na pochod Prahou

18. listopadu – Na DAMU vznikl první studentský stávkový výbor a byla vyhlášena stávka herců
19. listopadu – Bylo založeno Občanské fórum v Činoherním klubu
20. listopadu – Na Václavském náměstí proběhla manifestace 150 tisíců lidí; studenti vyhlásili týdenní stávku
21. listopadu – K manifestaci na Václavském náměstí promluvil Václav Havel; do Prahy byly povolány Lidové milice
23. listopadu – K demonstrantům v Praze se přidali i dělníci
24. listopadu – Na Václavském náměstí promluvil Alexander Dubček; tajemníkem ÚV KSČ se stal Karel Urbánek
25. listopadu – Na Letné proběhla manifestace proti novému personálnímu složení ÚV KSČ
26. listopadu – V ÚV KSČ došlo podle požadavků demonstrantů ke kádrovým změnám
27. listopadu – Generální stávka se stala referendem o podpoře požadavků Občanského fóra
28. listopadu – Na setkání Havel – Adamec se jednalo o složení vlády a vypuštění ústavních článků týkajících se vedoucí úlohy KSČ
29. listopadu – Federální shromáždění zrušilo požadované články ústavy