Ten jí v případě získání, pomůže ke zviditelnění v rámci obce, kraje i republiky. Umožní jí také užívat logo a vlajku Ekoškoly. Ještě předtím je však nutné dokázat auditorské komisi, která machovskou „základku“ navštíví, že se v jejích prostorách žáci i učitelé skutečně dlouhodobě chovají ekologicky a splňují určitá kritéria. Výsledky práce musí být doloženy také písemně.

Hodnotí řadu věcí

„Nejprve budeme muset založit pracovní tým a znovu se vrátíme ke stavu školy v ekologické oblasti. Zaměříme se na odpady, spotřebu energií, na hospodaření s vodou, i vnější a vnitřní prostředí školy,“ uvedla ředitelka vzdělávacího zařízení Helena Martincová. Dodala, že v oblasti třídění odpadů nemají žáci dlouhodobě žádné problémy. U spotřeby elektrické energie a plynu má škola již zpracovaný audit a učiněna jsou i opatření vedoucí k úspoře.
„Audit a návrhy na úsporná opatření máme hotové také v oblasti spotřeby vody. Posledním bodem, tedy prostředím školy, kterému se musíme podle pravidel projektu také věnovat, se zabýváme již několik let. Nějaké nedostatky vidíme ještě uvnitř budovy, kde nám chybí květinová výzdoba chodeb a tříd,“ sdělila ředitelka Helena Martincová.

Titul na dva roky

V současném době v machovské škole probíhá analýza ekologického stavu. Dále se bude připravovat dokumentace na monitorování a vyhodnocování jednotlivých kroků. Třídní učitelé připraví se žáky i ekokodex, který bude obsahovat všechny hodnoty zjištěné při rozsáhlém ekologickém výzkumu školy a také návod k tomu, aby zde jednání každého jedince probíhalo s co největším ohledem k životnímu prostředí.
„Až dokončíme tuto rozsáhlou agendu, můžeme teprve o titul Ekoškola zažádat. Chceme ho získat hlavně proto, aby naše ekologické snažení dostalo určitý řád a legitimitu. Domnívám se, že nám přidělen bude,“ myslí si ředitelka Martincová.
Podle jejich dalších slov by se však Machovští Ekoškolou nestali napořád. Titul je totiž zpočátku platný pouze dva roky. Po této době je nutné žádat o jeho obnovení.