„Cílem akce je vydláždění prostoru návsi zámkovou dlažbou, vytvoření parkovacích míst a plochy pro separovaný sběr, odvodnění komunikace, položení nového asfaltového povrchu na komunikaci kolem obecního úřadu, vytvoření dětského koutku, stavby altánu a opěrné zdi, rekonstrukce studny, osazení mobiliáře a dopravního značení a v neposlední řadě realizace zeleně,“ vyjmenovala nám široký záběr prací starostka obce Helena Toldová.

Akce byla zahájena na začátku září. V současné době je připraven povrch pod zámkovou dlažbu, jsou osazeny obrubníky a začalo se s pokládáním zámkové dlažby. „Hlavním cílem projektu je revitalizovat veřejné prostranství obce Studnice. Vytvoří se tak příjemné prostředí pro občany. Dále dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu pěšího i automobilového a díky vytvoření plochy pro separovaný sběr se zlepší životní prostředí v obci,“ doplnila starostka Studnice.